WUP.XVA.262.5.2023.ASzu DOSTAWA WYPOSAŻENIA PUNKTU KANCELARYJNEGO_TRYB PODSTAWOWY

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA