WUP.VIIIA.322.38.MKar.2017 Wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz transportowej w celu przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Warsztaty dla członków Komisji Oceny Projektów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA