Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Działanie 7.6 - Zakończenie naboru wniosków

Działanie 7.6 - Zakończenie naboru wniosków

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 - Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P02/20, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 22 078 919,56 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 22.06.2020 r. do 31.07.2020 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 5.08.2020 r.
Instrukcje  wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie nadzwyczajnym - aktualizacja

Instrukcje wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie nadzwyczajnym - aktualizacja

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Instrukcje wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie nadzwyczajnym - aktualizacja

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.2 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA;   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew...
Aktualizacja Wezwania dla Działania 7.7, tryb nadzwyczajny (N02)

Aktualizacja Wezwania dla Działania 7.7, tryb nadzwyczajny (N02)

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Aktualizacja Wezwania dla Działania 7.7, tryb nadzwyczajny (N02)

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, nabór nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N02/20 (tryb nadzwyczajny), udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowane załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym wraz z Tabelą z wykazem zmian.
Aktualizacja Wezwania dla Działania 7.7, tryb nadzwyczajny (N01)

Aktualizacja Wezwania dla Działania 7.7, tryb nadzwyczajny (N01)

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Aktualizacja Wezwania dla Działania 7.7, tryb nadzwyczajny (N01)

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, nabór nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 (tryb nadzwyczajny), udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowane załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym wraz z Tabelą z wykazem zmian.
Poddziałanie 1.2.1 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Poddziałanie 1.2.1 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Poddziałanie 1.2.1 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20 w formie wideokonferencji na żywo. Spotkanie odbędzie się 13 sierpnia 2020 r., od godziny 11:00 na platformie Zoom (www.zoom.us). Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz online, dostępny po kliknięciu TUTAJ, do dnia 11 sierpnia do godziny 9:00. W celu prawidłowego odbioru spotkania...
Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N03,  tryb nadzwyczajny

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N03, tryb nadzwyczajny

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N03, tryb nadzwyczajny

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 5.08.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Działanie 7.7 - Instrukcje  wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie nadzwyczajnym

Działanie 7.7 - Instrukcje wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie nadzwyczajnym

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.7 - Instrukcje wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie nadzwyczajnym

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnił dokumenty:    1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach RPO WZ 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.1 wraz z załącznikami;   2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w...
Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N02,  tryb nadzwyczajny

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N02, tryb nadzwyczajny

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N02, tryb nadzwyczajny

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 3.08.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N02/20 dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020...
Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N01,  tryb nadzwyczajny

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N01, tryb nadzwyczajny

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N01, tryb nadzwyczajny

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 3.08.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymienionych w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, zaangażowane w pełni w walkę z COVID-19 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programó...
Działanie 7.1 - Lista zawartych umów

Działanie 7.1 - Lista zawartych umów

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.1 - Lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 - stan na dzień 31.07.2020 r. Pobierz plik