Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Szkolenie pn. “Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS” - kolejne szkolenie za nami

Szkolenie pn. "Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS” - kolejne szkolenie za nami

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Szkolenie pn. "Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS” - kolejne szkolenie za nami

Dodano przez: Daniel Sawicki
  Dnia 30 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”. Szkolenie zorganizowane zostało w formie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.   Szkolenie skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   Celem szkolenia był...
Działanie 7.6 - Zbiorcza lista zawartych umów

Działanie 7.6 - Zbiorcza lista zawartych umów

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22 - stan na dzień 30.06.2022 r.
Ponad 15 mln zł na wsparcie dla obywateli Ukrainy

Ponad 15 mln zł na wsparcie dla obywateli Ukrainy

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Ponad 15 mln zł na wsparcie dla obywateli Ukrainy

Dodano przez: Alicja Giszczak
21 czerwca 2022 r. w budynku Opery na Zamku w Szczecinie, podpisano umowy na realizację wsparcia dla osób, które po 24 lutego uciekły przed wojną z Ukrainy i znalazły schronienie na Pomorzu Zachodnim. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, aż 15,4 mln zł zostanie przekazanych na pomoc dla uchodźców.   Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, otworzył konferencję wyrazami uznania dla wszystkich zaangażowanych...
Działanie 6.8 (ergonomia pracy) - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej – runda I

Działanie 6.8 (ergonomia pracy) - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej – runda I

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.8 (ergonomia pracy) - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej – runda I

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.
Działanie 7.6 - Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania

Działanie 7.6 - Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 - Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zatwierdzoną cząstkową Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22.   W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w...
KOMUNIKAT dotyczący wykluczenia podmiotów i obywateli Federacji Rosyjskiej w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego

KOMUNIKAT dotyczący wykluczenia podmiotów i obywateli Federacji Rosyjskiej w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | KOMUNIKAT dotyczący wykluczenia podmiotów i obywateli Federacji Rosyjskiej w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego

Dodano przez: Kamil Paćkowski
IP PO WER informuje, że IZ PO WER wydała KOMUNIKAT dotyczący wykluczenia podmiotów i obywateli Federacji Rosyjskiej w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego, finansowanych z funduszy europejskich, w tym ze środków PO WER. Przedmiotowy KOMUNIKAT znajduje się w pliku pdf. IP PO WER prosi o zapoznanie się ze stanowiskiem IZ PO WER.
KOMUNIKAT dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu jako sankcji w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

KOMUNIKAT dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu jako sankcji w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | KOMUNIKAT dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu jako sankcji w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Dodano przez: Kamil Paćkowski
IP RPO WZ informuje, że IZ RPO WZ zamieściła na swojej stronie internetowej KOMUNIKAT dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu jako sankcji w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę  dla wszystkich beneficjentów programu, także realizujących projekty w ramach EFS. Przedmiotowy KOMUNIKAT znajduje się pod adresem: http://rpo.wzp.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/komunikat-dotyczacy-przeslanek-wykluczenia-z-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-lub IP RPO WZ prosi o zapoznanie...
Działanie 7.6 - Cząstkowa lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania

Działanie 7.6 - Cząstkowa lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 - Cząstkowa lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zatwierdzoną cząstkową Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie...
Szkolenie pn. Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS” - zrealizowane

Szkolenie pn. Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS” - zrealizowane

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Szkolenie pn. Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS” - zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 6 czerwca 2022 r. w formie online z wykorzystaniem platformy evenea.pl odbyło się szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”.   Szkolenie skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt....
Działanie 8.10 -Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny

Działanie 8.10 -Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.10 -Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny

Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 w ramach Działania 8.10, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik