Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Działanie 8.10 - Zakończenie naboru wniosków

Działanie 8.10 - Zakończenie naboru wniosków

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.10 - Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22, w terminie naboru tj. od 05.05.2022 r. do 19.05.2022 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 61 wniosków o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej  23 712 592,55 PLN.
Największe Targi Pracy na Pomorzu Zachodnim –  XVII edycja

Największe Targi Pracy na Pomorzu Zachodnim – XVII edycja

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Największe Targi Pracy na Pomorzu Zachodnim – XVII edycja

Dodano przez: Kamil Paćkowski
18 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w XVII Targach  Pracy, które były zorganizowane przez  Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego w hali Netto Arena w Szczecinie. Swoją ofertę prezentowały firmy z branży finansowej, handlowej, usługowej, produkcyjnej, medycznej, informatycznej oraz agencje pośrednictwa pracy i instytucje szkoleniowe. Swoje stoiska wystawiło prawie 90 pracodawców z regionu, ale także z Holandii, Skandynawii i Niemiec. W...
Zapraszamy 7 czerwca na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Zapraszamy 7 czerwca na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Zapraszamy 7 czerwca na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania się do zamknięcia i rozliczenia projektu...
Zapraszamy 30 czerwca na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Zapraszamy 30 czerwca na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Zapraszamy 30 czerwca na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania się do zamknięcia i rozliczenia projektu...
Działanie 6.8 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Działanie 6.8 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.8 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Udostępniamy w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2022 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne wersja 1.1 z dnia 17.05.2022 r. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się...
Działanie 8.10  - Aktualizacja Regulaminu

Działanie 8.10 - Aktualizacja Regulaminu

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.10 - Aktualizacja Regulaminu

Dodano przez: admin
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 w wersji 1.2 z dnia 12.05.2022 r.   W...
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych dla Beneficjentów PO WER 2014-2020

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych dla Beneficjentów PO WER 2014-2020

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych dla Beneficjentów PO WER 2014-2020

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 27 kwietnia br. podjął decyzję o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych rozdziałów następujących Wytycznych:   Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Częściowe zawieszenie wytycznych wynika z konieczności kontynuacji działań na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, a także dopuszczenia do realizacji nowych projektów lub zmian w dotychczas...
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych dla Beneficjentów RPO WZ 2014-2020

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych dla Beneficjentów RPO WZ 2014-2020

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych dla Beneficjentów RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 27 kwietnia br. podjął decyzję o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych rozdziałów następujących Wytycznych:   Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na...
Komunikat w ramach naboru wniosków nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22

Komunikat w ramach naboru wniosków nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Komunikat w ramach naboru wniosków nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, a także koniecznością reagowania na sytuację związaną z kryzysem uchodźczym informujemy, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło działania mające na celu usprawnienie procesu udzielania pomocy osobom uciekającym z Ukrainy przybywającym do Polski, poprzez możliwość objęcia tych osób wsparciem jako grupy docelowej w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa...
Działanie 7.7 - Zbiorcza lista zawartych umów

Działanie 7.7 - Zbiorcza lista zawartych umów

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.7 - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20 - stan na dzień 30.04.2022 r. Pobierz plik