Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Działanie 6.23 typ 1 - Aktualizacja Regulaminu wyboru

Działanie 6.23 typ 1 - Aktualizacja Regulaminu wyboru

Fundusze Europejskie | Najnowsze Informacje | Aktualności FEPZ | Działanie 6.23 typ 1 - Aktualizacja Regulaminu wyboru

Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 6.12.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektu w ramach naboru nr  FEPZ.06.23-IP.01-001/23 wraz z załącznikami.    W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.  Link do naboru
Działanie 6.18 typ 2 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektu

Działanie 6.18 typ 2 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektu

Fundusze Europejskie | Najnowsze Informacje | Aktualności FEPZ | Działanie 6.18 typ 2 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektu

Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 5.12.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektu w ramach naboru nr  FEPZ.06.18-IP.01-001/23 wraz z załącznikami. Link do naboru   W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 
Działanie 6.22 (typ 1) - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektu

Działanie 6.22 (typ 1) - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektu

Fundusze Europejskie | Najnowsze Informacje | Aktualności FEPZ | Działanie 6.22 (typ 1) - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektu

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 5.12.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektu w ramach naboru nr  FEPZ.06.22-IP.01-001/23 wraz z załącznikami. Link do naboru W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.  
Działanie 6.18 (typ 3) - Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej

Działanie 6.18 (typ 3) - Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej

Fundusze Europejskie | Najnowsze Informacje | Aktualności FEPZ | Działanie 6.18 (typ 3) - Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej

Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 4 grudnia 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny.   Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.18. Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej, Numer naboru: FEPZ.06.18-IP.01-003/23. Link...
Działanie 6.22 - Aktualizacja regulaminu wyboru projektów

Działanie 6.22 - Aktualizacja regulaminu wyboru projektów

Fundusze Europejskie | Najnowsze Informacje | Aktualności FEPZ | Działanie 6.22 - Aktualizacja regulaminu wyboru projektów

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 4.12.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektów w ramach naboru nr  FEPZ.06.22-IP.01-002/23 wraz z załącznikami. Link do naboru W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.  
Działanie 6.18 - Informacja po spotkaniu informacyjnym on-line

Działanie 6.18 - Informacja po spotkaniu informacyjnym on-line

Fundusze Europejskie | Najnowsze Informacje | Aktualności FEPZ | Działanie 6.18 - Informacja po spotkaniu informacyjnym on-line

Dodano przez: Kamil Paćkowski
30 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej typ 1-2. W spotkaniu dotyczącym tworzenia i rozwoju istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS + oraz rozwoju usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej wzięło...
Działanie 6.22 - Informacja po spotkaniu informacyjnym on-line

Działanie 6.22 - Informacja po spotkaniu informacyjnym on-line

Fundusze Europejskie | Najnowsze Informacje | Aktualności FEPZ | Działanie 6.22 - Informacja po spotkaniu informacyjnym on-line

Dodano przez: Alicja Giszczak
24 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w sposób konkurencyjny  w ramach Działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny.  W spotkaniu wzięło udział 39 osób. Omówiono m.in. szczegółowe kryteria konkursu, jego główne założenia i wytyczne do realizacji projektów, zasady promocji, a także udzielono odpowiedzi na zadane przez uczestników pytania.   ...
Działanie 6.5 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektów

Działanie 6.5 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektów

Fundusze Europejskie | Najnowsze Informacje | Aktualności FEPZ | Działanie 6.5 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektów

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 29 listopada 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektów w ramach naboru nr  FEPZ.06.05-IP.01-001/23 wraz z załącznikami. Link do naboru W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.  Obowiązujące wersje dokumentów dostępne są na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz...
Działanie 6.4 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektów

Działanie 6.4 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektów

Fundusze Europejskie | Najnowsze Informacje | Aktualności FEPZ | Działanie 6.4 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektów

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 27 listopada 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektów w ramach naboru nr  FEPZ.06.04-IP.01-001/23 wraz z załącznikami. Link do naboru W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.  Obowiązujące wersje dokumentów dostępne są na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz...
Działanie 6.6 - Ogłoszenie naboru w trybie konkurencyjnym

Działanie 6.6 - Ogłoszenie naboru w trybie konkurencyjnym

Fundusze Europejskie | Najnowsze Informacje | Aktualności FEPZ | Działanie 6.6 - Ogłoszenie naboru w trybie konkurencyjnym

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 24 listopada 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkurencyjnym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.6. Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie. Link do naboru   Numer naboru: FEPZ.06.06-IP.01-002/23. ...