Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Największe Targi Pracy na Pomorzu Zachodnim –  XVII edycja

Największe Targi Pracy na Pomorzu Zachodnim – XVII edycja

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Największe Targi Pracy na Pomorzu Zachodnim – XVII edycja

Dodano przez: Kamil Paćkowski
18 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w XVII Targach  Pracy, które były zorganizowane przez  Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego w hali Netto Arena w Szczecinie. Swoją ofertę prezentowały firmy z branży finansowej, handlowej, usługowej, produkcyjnej, medycznej, informatycznej oraz agencje pośrednictwa pracy i instytucje szkoleniowe. Swoje stoiska wystawiło prawie 90 pracodawców z regionu, ale także z Holandii, Skandynawii i Niemiec. W...
Zapraszamy 7 czerwca na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Zapraszamy 7 czerwca na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Zapraszamy 7 czerwca na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania się do zamknięcia i rozliczenia projektu...
Zapraszamy 30 czerwca na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Zapraszamy 30 czerwca na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Zapraszamy 30 czerwca na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania się do zamknięcia i rozliczenia projektu...
Działanie 6.8 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Działanie 6.8 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.8 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Udostępniamy w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2022 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne wersja 1.1 z dnia 17.05.2022 r. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się...
Działanie 8.10  - Aktualizacja Regulaminu

Działanie 8.10 - Aktualizacja Regulaminu

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.10 - Aktualizacja Regulaminu

Dodano przez: admin
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 w wersji 1.2 z dnia 12.05.2022 r.   W...
Mama wraca do pracy - ułatwienia prawne i organizacyjne dla kobiet po urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym

Mama wraca do pracy - ułatwienia prawne i organizacyjne dla kobiet po urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Mama wraca do pracy - ułatwienia prawne i organizacyjne dla kobiet po urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym

Dodano przez: Jolanta Gałązka

Zapraszamy 26 maja 2022 roku o godzinie 11:00  na webinar: „Mama wraca do pracy - ułatwienia prawne i organizacyjne dla kobiet po urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym”.

Raport “ Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy w opinii studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo”

Raport “ Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy w opinii studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo”

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Raport “ Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy w opinii studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo”

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

udostępniamy trzecią część raportu z badania „Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy”.

Barometr Europejskiego Rynku Pracy Kwiecień 2022: Sytuacja na europejskim rynku pracy wciąż się poprawia pomimo wojny rosyjsko-ukraińskiej

Barometr Europejskiego Rynku Pracy Kwiecień 2022: Sytuacja na europejskim rynku pracy wciąż się poprawia pomimo wojny rosyjsko-ukraińskiej

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Barometr Europejskiego Rynku Pracy Kwiecień 2022: Sytuacja na europejskim rynku pracy wciąż się poprawia pomimo wojny rosyjsko-ukraińskiej

Dodano przez: Andrzej Świeboda
Barometr Europejskiego Rynku Pracy Kwiecień 2022 - dane dla Polski

Barometr Europejskiego Rynku Pracy Kwiecień 2022 - dane dla Polski

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Barometr Europejskiego Rynku Pracy Kwiecień 2022 - dane dla Polski

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wartość wskaźnika Europejskiego Barometru Rynku Pracy dla Polski wzrosła powyżej 102 pkt.

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych dla Beneficjentów PO WER 2014-2020

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych dla Beneficjentów PO WER 2014-2020

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych dla Beneficjentów PO WER 2014-2020

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 27 kwietnia br. podjął decyzję o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych rozdziałów następujących Wytycznych:   Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Częściowe zawieszenie wytycznych wynika z konieczności kontynuacji działań na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, a także dopuszczenia do realizacji nowych projektów lub zmian w dotychczas...