Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Bierni zawodowo w województwie zachodniopomorskim w IV kw. 2018 r.

Bierni zawodowo w województwie zachodniopomorskim w IV kw. 2018 r.

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Bierni zawodowo w województwie zachodniopomorskim w IV kw. 2018 r.

Dodano przez: Andrzej Świeboda
Działanie 6.1 - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Działanie 6.1 - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.1 - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.1.  
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie na Targach Edukacyjnych pod nazwą “Moja kariera, moje plany na przyszłość” - Kołobrzeg 2019

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie na Targach Edukacyjnych pod nazwą "Moja kariera, moje plany na przyszłość" - Kołobrzeg 2019

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie na Targach Edukacyjnych pod nazwą "Moja kariera, moje plany na przyszłość" - Kołobrzeg 2019

Dodano przez: Alina Ziółkowska

1 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu odbyły się kolejne Targi Edukacyjne zorganizowane przez tamtejszą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Jednym z wystawców było koszalińskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Szkolenie - Podróż Bohatera

Szkolenie - Podróż Bohatera

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Szkolenie - Podróż Bohatera

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie uczestniczyli w „Podróży Bohatera®”

Działanie 7.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 7.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 z dnia 16.10.2018 r. Informujemy, iż w...
Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - marzec 2019

Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - marzec 2019

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - marzec 2019

Dodano przez: Jacek Siekierzycki
Tydzień dla młodzieży

Tydzień dla młodzieży

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Tydzień dla młodzieży

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zapraszają do wspólnej zabawy młodzież i studentów, która pozwoli im poznać najnowsze trendy na rynku pracy. „Tydzień dla młodzieży” to cykl spotkań skierowany właśnie do nich! Pierwsza edycja rozpoczyna się już 8 kwietnia. Zainteresowani? Zobaczcie, co przygotowaliśmy na ten tydzień.

Działanie 8.6 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Działanie 8.6 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.6 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 17 kwietnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 19 kwietnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,  
Działanie 8.6 - Ogłoszenie konkursu

Działanie 8.6 - Ogłoszenie konkursu

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.6 - Ogłoszenie konkursu

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 2 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Numer naboru: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19.   Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i...
UWAGA KONKURS!!! EFS SZANSĄ NA BIZNES!

UWAGA KONKURS!!! EFS SZANSĄ NA BIZNES!

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | UWAGA KONKURS!!! EFS SZANSĄ NA BIZNES!

Dodano przez: Alicja Giszczak
Trudno o lepszy film niż taki, do którego scenariusz napisało samo życie, a w dodatku uwieńczony dobrym zakończeniem. A niewykorzystanych scenariuszy na takie filmy w naszym województwie, dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej, jest bardzo wiele i wciąż przybywa. Niemal codziennie w naszym...