Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy w I półroczu 2023 roku

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy w I półroczu 2023 roku

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy w I półroczu 2023 roku

Dodano przez: Marta Sapińska
Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym bezrobotnych niepełnosprawny i niepełnosprawnych poszukujących pracy w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2023 roku
Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2023 r.

Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2023 r.

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2023 r.

Dodano przez: Kamila Dunaj
Szanowni Państwo,  zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym liczby i struktury bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego na koniec pierwszego pólrocza 2023 roku

Wyniki głosowania z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w trybie obiegowym

Urząd | Wojewódzka Rada Rynku Pracy | Aktualności | Wyniki głosowania z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w trybie obiegowym

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 12 do 14 grudnia 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 28 wniosków w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie. Szczegóły dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Informacja z posiedzenia WRRP w trybie obiegowym – 15.12.2023 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2024 roku

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2024 roku

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2024 roku

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Przypomnienie o obowiązkach agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych.

Aktualności WUP | Przypomnienie o obowiązkach agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych.

Dodano przez: admin

UWAGA! Przypomnienie o obowiązkach

agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych.

Działanie 6.8 - Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków

Działanie 6.8 - Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków

Fundusze Europejskie | Najnowsze Informacje | Aktualności FEPZ | Działanie 6.8 - Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 13 grudnia 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Harmonogram oceny wniosków dla naboru nr  FEPZ.06.08-IP.01-001/23 Link do naboru   Obowiązująca wersja Harmonogramu oceny wniosków dostępna jest na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl .   W kwestiach spornych rozstrzygniecie zawsze będzie dokonywane w...
Bezrobotni obywatele Ukrainy zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego

Bezrobotni obywatele Ukrainy zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Bezrobotni obywatele Ukrainy zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego

Dodano przez: Andrzej Świeboda
Działanie 6.23 typ 1 - Aktualizacja Regulaminu wyboru

Działanie 6.23 typ 1 - Aktualizacja Regulaminu wyboru

Fundusze Europejskie | Najnowsze Informacje | Aktualności FEPZ | Działanie 6.23 typ 1 - Aktualizacja Regulaminu wyboru

Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 6.12.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektu w ramach naboru nr  FEPZ.06.23-IP.01-001/23 wraz z załącznikami.    W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.  Link do naboru
Działanie 6.18 typ 2 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektu

Działanie 6.18 typ 2 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektu

Fundusze Europejskie | Najnowsze Informacje | Aktualności FEPZ | Działanie 6.18 typ 2 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektu

Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 5.12.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektu w ramach naboru nr  FEPZ.06.18-IP.01-001/23 wraz z załącznikami. Link do naboru   W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 
Działanie 6.22 (typ 1) - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektu

Działanie 6.22 (typ 1) - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektu

Fundusze Europejskie | Najnowsze Informacje | Aktualności FEPZ | Działanie 6.22 (typ 1) - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektu

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 5.12.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektu w ramach naboru nr  FEPZ.06.22-IP.01-001/23 wraz z załącznikami. Link do naboru W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.