Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

„Zachodniopomorskie Małe Skarby” – III Rekrutacja

Małe Skarby | Aktualności | „Zachodniopomorskie Małe Skarby” – III Rekrutacja

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Ogłoszenie o trzecim naborze do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

83. POLSKO-NIEMIECKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW pn. Rozwój kompetencji międzykulturowych  w transgranicznym środowisku

83. POLSKO-NIEMIECKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW pn. Rozwój kompetencji międzykulturowych w transgranicznym środowisku

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | 83. POLSKO-NIEMIECKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW pn. Rozwój kompetencji międzykulturowych w transgranicznym środowisku

Dodano przez: Alicja Giszczak

22 listopada 2018 r., na terenie Netto Arena Szczecin zorganizowane zostało 83. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców.  Tegoroczne forum było miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów związanych z praktycznym wykorzystaniem kompetencji międzykulturowych w środowisku transgranicznym.  
Działanie 6.5 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Działanie 6.5 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.5 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 23 listopada 2018 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18 w wersji 1.2. z dnia 23.11.2017 r. W przedmiotowym Regulaminie doprecyzowana została grupa docelowa oraz został wydłużony nabór wniosków (do 30 listopada 2018 r.).   Szczegóły dotyczące aktualizacji zostały przedstawione w tabeli Rejestr zmian.   Załączniki do ww. regulaminu nie uległy...
Szczecin - Zapraszamy na 2 - dniowe szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Szczecin - Zapraszamy na 2 - dniowe szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Szczecin - Zapraszamy na 2 - dniowe szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniach 6-7 grudnia 2018 r. odbędzie się szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”. Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz instytucji, których projekty zostały skierowane do negocjacji w ramach konkursu nr POWER.01.02.01-IIP.22-32-001/18. Natomiast, w przypadku wolnych...

Przykładowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu

Małe Skarby | Aktualności | Przykładowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Obowiązujące dokumenty projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Małe Skarby | Aktualności | Obowiązujące dokumenty projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz
Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Dodano przez: Marta Sapińska
Działanie 6.8 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Działanie 6.8 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.8 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia  4 grudnia 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 6 grudnia 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających...
Działanie 6.8 - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Działanie 6.8 - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.8 - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.8.  
Poddziałanie 1.2.1 - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji

Poddziałanie 1.2.1 - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Poddziałanie 1.2.1 - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18. Pobierz plik