Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Działanie 8.3- Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 8.3- Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.3- Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.   Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.0...
Udostępnienie wzorów umów o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 w ramach Działania 7.1

Udostępnienie wzorów umów o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 w ramach Działania 7.1

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Udostępnienie wzorów umów o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 w ramach Działania 7.1

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 2 lipca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia załączniki nr 7.2 oraz 7.3 tj. wzory umów o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, typ 2. Pobierz plik
Zachodniopomorskie Małe Skarby – cenna pomoc dla rodziców powracających do pracy

Zachodniopomorskie Małe Skarby – cenna pomoc dla rodziców powracających do pracy

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Zachodniopomorskie Małe Skarby – cenna pomoc dla rodziców powracających do pracy

Dodano przez: Daniel Sawicki
Szmaragdowe jeziora, bujne lasy, niespotykana flora i fauna, piaszczyste plaże, zabytkowe kościoły i zamki. Oto skarby naszego województwa, napawające nas – jego mieszkańców – nieskrywaną dumą. Dbamy o ich dobro i troszczymy się o to, aby pozostały jego chlubą jak najdłużej. Czasem jednak zapominamy o najważniejszym z nich. O skarbie, który, o ile zostanie otoczony należytą troską i uwagą, wyda najpiękniejszy plon....
Koszalin - Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA”

Koszalin - Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA”

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Koszalin - Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA”

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 18 lipca 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Szczecin - Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA”

Szczecin - Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA”

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Szczecin - Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA”

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 19 lipca 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Spotkanie informacyjne w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej (OAZ) Ministerstwa Obrony Narodowej

Spotkanie informacyjne w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej (OAZ) Ministerstwa Obrony Narodowej

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Spotkanie informacyjne w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej (OAZ) Ministerstwa Obrony Narodowej

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Doradcy Zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Szczecinie na zaproszenie OAZ, ponownie włączyli się w działania aktywizacyjne prowadzone w ramach rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP.

Bezpłatne warsztaty i spotkania informacyjne w Koszalinie – lipiec i sierpień 2018 r.

Bezpłatne warsztaty i spotkania informacyjne w Koszalinie – lipiec i sierpień 2018 r.

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Bezpłatne warsztaty i spotkania informacyjne w Koszalinie – lipiec i sierpień 2018 r.

Dodano przez: Jolanta Gałązka

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie zapraszają na bezpłatne zajęcia w miesiącach wakacyjnych, tj. lipcu i sierpniu 2018 r.

Działanie 7.1 Typ 1 - Lista zawartych umów nr 1

Działanie 7.1 Typ 1 - Lista zawartych umów nr 1

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.1 Typ 1 - Lista zawartych umów nr 1

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: - RPZP 07.01.00-IP.02-32-K32/18 - stan na dzień 28.06.2018 r. Pobierz plik
Rekrutacja zakończona - szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

Rekrutacja zakończona - szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Rekrutacja zakończona - szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

Dodano przez: Daniel Sawicki
Zaproszenie na bezpłatne warsztaty lipiec - sierpień 2018

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty lipiec - sierpień 2018

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Zaproszenie na bezpłatne warsztaty lipiec - sierpień 2018

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie zapraszają do zapoznania się z ofertą bezpłatnych warsztatów.

 

Lato z warsztatami

lipiec - sierpień 2018

Zakotwicz w Centrum!