Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Trwa VII edycja DOFE

Trwa VII edycja DOFE

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Trwa VII edycja DOFE

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Szanowni Państwo, Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) wyjątkowo w tym roku odbędą się w nowej formule – wyłącznie on-line.
Działanie 7.6 - Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny

Działanie 7.6 - Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 - Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 skierowanych do II fazy oceny. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej,...
Poddziałanie 1.2.1 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Poddziałanie 1.2.1 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Poddziałanie 1.2.1 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20. W odpowiedzi na konkurs złożono dwa projekty na ogólną kwotę dofinasowania 6.705.485,67 zł
„W trosce o radość maluszków”

„W trosce o radość maluszków”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | „W trosce o radość maluszków”

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Cieszymy się z kolejnej inicjatywy realizowanej dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego. 31 sierpnia został otwarty w Policach niepubliczny żłobek Centrum Edukacyjne „Urwisek” Katarzyna Szulecka do którego może uczęszczać dwanaścioro dzieci w wieku od ukończonych 20 tygodni do trzeciego roku życia. Na przystosowanie obiektu do potrzeb najmłodszych przeznaczono 53 tysiące złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Maluszki, które już czują się jak u siebie, z...
Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - sierpień 2020

Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - sierpień 2020

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - sierpień 2020

Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.

Zakończenie naboru wniosków w ramach działania 7.7, tryb nadzwyczajny, nabór N03 (OSP)

Zakończenie naboru wniosków w ramach działania 7.7, tryb nadzwyczajny, nabór N03 (OSP)

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Zakończenie naboru wniosków w ramach działania 7.7, tryb nadzwyczajny, nabór N03 (OSP)

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20, opublikowano dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 2 000 000,00 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polega na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od dnia 19.08.2020 r., do dnia 2.09.2020 r., do godz. 15.00:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 7.09.2020 r.
Działanie 8.6 - Zbiorcza lista zawartych umów

Działanie 8.6 - Zbiorcza lista zawartych umów

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.6 - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.06.00 RPO WZ 2014-2020 - stan na dzień 31 sierpnia  2020 r. Pobierz plik
Działanie 8.8 - Zbiorcza lista zawartych umów

Działanie 8.8 - Zbiorcza lista zawartych umów

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.8 - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.08.00 RPO WZ 2014-2020 - stan na dzień 31 sierpnia  2020 r. Pobierz plik
Działanie 8.1 - Zbiorcza lista zawartych umów

Działanie 8.1 - Zbiorcza lista zawartych umów

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.1 - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.01.00 RPO WZ 2014-2020 - stan na dzień 31 sierpnia  2020 r. Pobierz plik
Raport sytuacyjny - VII 2020

Raport sytuacyjny - VII 2020

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Raport sytuacyjny - VII 2020

Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do zapoznania się z lipcowym numerem Raportu Sytuacyjnego w 2020 roku oraz zawartymi w nim informacjami o rynku pracy.