Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Zapraszamy na szkolenie online pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Zapraszamy na szkolenie online pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Zapraszamy na szkolenie online pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na ostatnie szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Działanie 6.8 RPO WZ – informacja po spotkaniu online

Działanie 6.8 RPO WZ – informacja po spotkaniu online

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.8 RPO WZ – informacja po spotkaniu online

Dodano przez: Kamil Paćkowski
25 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 6.8 RPO WZ 2014-2020, przewidzianego na wsparcie placówek leczniczych w przedsięwzięciach związanych z rehabilitacją i powrotem do zdrowia osób po przebytym udarze mózgu.
Zaproszamy na ostatnie szkolenie online pn. „Księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

Zaproszamy na ostatnie szkolenie online pn. „Księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Zaproszamy na ostatnie szkolenie online pn. „Księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie z zakresu księgowości w projektach współfinansowanych ze środków EFS. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt.księgowości w projektach EFS, w tym księgowania wydatków związanych z realizacją projektó...
Informacja po szkoleniu pn. „Księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

Informacja po szkoleniu pn. „Księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Informacja po szkoleniu pn. „Księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

Dodano przez: Alicja Giszczak
Szkolenie pn. „Księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”– zrealizowane   26 listopada 2020 r. odbyło się szkolenie z zakresu księgowości w projektach EFSw formie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.   Szkolenie skierowane było do szpitali i placówek medycznych realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   ...
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o kwalifikacjach do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu.

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w październiku 2020r.

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w październiku 2020r.

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w październiku 2020r.

Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.

Szkolenie w formie online pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”  zrealizowane

Szkolenie w formie online pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” zrealizowane

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Szkolenie w formie online pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” zrealizowane

Dodano przez: Kamil Paćkowski
25 listopada 2020 r. odbyło się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w formie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
Informacja po szkoleniu

Informacja po szkoleniu

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Informacja po szkoleniu

Dodano przez: Alicja Giszczak
Za nami szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”.   W dniu 24 listopada 2020 r. odbyło się szkolenie w formie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, z zakresu kontroli, nieprawidłowości i nadużyć w projektach EFS.   Szkolenie skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS...
Zaktualizowane Instrukcje wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów

Zaktualizowane Instrukcje wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Zaktualizowane Instrukcje wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnił zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem aktualizacji było rozdzielenie dokumentu na dwa odrębne:   Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów objętych kwotami...
Działanie 7.7 (N05) - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 7.7 (N05) - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.7 (N05) - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosku w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr  RPZP.07.07.00-IP.02-32-N05/20 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów w ramach trybu nadzwyczajnego, kt...