Zachodniopomorskie Magnolie EFS - znamy nominowanych

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Nadeszła jesień. Czas refleksji, wspomnień i podsumowań. Jest to również dobry moment by, tradycyjnie już, uhonorować dotychczasowe wysiłki podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację, w województwie zachodniopomorskim, projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadszedł czas na finał tegorocznego konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. 


Kilka miesięcy zajęły nam przygotowania i realizacja naszego sztandarowego konkursu jakim są „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. W prace związane z ogłoszeniem konkursu, nadsyłaniem zgłoszeń, wybór nominowanych, aż w końcu wyodrębnienie laureatów, zaangażowanych było kilkanaście osób. W pierwszym etapie wziąć udział mógł tak naprawdę każdy podmiot, organizacja czy osoba zainteresowana i zaangażowana w realizację Europejskiego Funduszu Społecznego, zgłaszając siebie bądź innych do konkursu.  Odzew z Państwa strony przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Do udziału w tegorocznej edycji, w dziesięciu kategoriach, nadesłano 82 zgłoszenia.

Na liście pojawiły się nie tylko podmioty, instytucje, osoby zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, ale także indywidualne osoby, które skorzystały ze wsparcia oferowanego przez EFS, które dzięki temu wsparciu zmieniły swoje życie.

W tegorocznej edycji postanowiliśmy docenić również wkład i zaangażowanie beneficjentów w realizacje projektów zdrowotnych. W kategorii „Inwestycja w zdrowie” nagrodzimy projekty, w których główne działania ukierunkowane są na edukację zdrowotną, wykonywanie badań profilaktycznych, ale także na pomoc osobom w kryzysie zdrowotnym.

Komisja preselekcyjna miała ogromny problem z przyznaniem nominacji. Po burzliwych dyskusjach i podjęciu trudnych decyzji, w końcu dokonali wyboru ścisłej trójki nominowanych w ramach każdej z kategorii.

W dziesięciu kategoriach przyznano 30 poniższych nominacji:

1. W kategorii „Beneficjent z pasją”:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - Fundacja

 • Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego

 • Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich

2. W kategorii „Ambasador EFS”:

 • Beata Chmielewska

 • Sławomir Tkaczyk

 • Paulina Igielska-Wężyk

3. W kategorii „Równość szans”:

 • Fundacja Promocja Zdrowia

 • Spółdzielnia Socjalna Dom i Ogród

 • Gmina Miasto Szczecin/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie/Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie

4. W kategorii „Najlepszy beneficjent PO WER”:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

 • Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

 • Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

5. W kategorii „Młodzi w akcji”:

 • Katarzyna Pograniczna

 • Arkadiusz Obszyński

 • Patryk Panasiuk

6. W kategorii „Najlepszy beneficjent RPO WZ”:

 • Fundacja Bonin

 • Centrum Doradztwa I Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski

 • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

7. W kategorii „Inwestycja w kadry”:

 • Stocznia Darłowo M&W sp. z o.o.

 • Platan Meble sp.z o.o.

 • Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik

8. W kategorii „Inwestycja w edukację”:

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

 • ŁĘTOWSKI CONSULTING SZKOLENIA, DORADZTWO, ROZWÓJ MATEUSZ ŁĘTOWSKI

 • Powiat Wałecki

9. W kategorii „Inwestycja w zdrowie”:

 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 • Sonomed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

 • Województwo Zachodniopomorskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

10. W kategorii „Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne”:

 • Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie

 • Spółdzielnia Socjalna Wspólna Gmina

 • Spółdzielnia Socjalna Pod Dębami

W kolejnym etapie powołaliśmy kapitułę konkursu. Zaprosiliśmy do udziału w obradach przedstawicieli świata nauki, instytucji wdrażających fundusze europejskie, przedstawicieli  pracodawców i osób zaangażowanych w pomoc słabszym. To oni dokonali najtrudniejszego wyboru. Na podstawie otrzymanych od nas materiałów zgłoszeniowych oraz filmów o nominowanych projektach, instytucjach i osobach wyłonili zwycięzców w każdej z tych kategorii.

Już za dwa tygodnie, dokładnie 25 października, poznamy laureatów tegorocznego konkursu. Wszyscy możecie być z nami podczas tej uroczystej Gali wręczenia nagród. W tym roku zorganizowaliśmy dla Was również transmisję on-line z tego wydarzenia. Zapraszamy do wspólnego oglądania podsumowania tegorocznych „Zachodniopomorskich Magnolii EFS”.

Serdecznie zapraszamy!