Wykaz kandydatów na ekspertów

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, iż w dniu 12.08.2020r. uchwałą nr 1115/20Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził zaktualizowany Wykaz kandydatówna ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego2014-2020.
 

Poniżej przedmiotowy dokument do pobrania.
 

Pobierz plik

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020