Harmonogramy naborów wniosków w ramach RPO WZ oraz PO WER na rok 2017

Dodano przez: Daniel Sawicki

Harmonogramy naborów wniosków  na rok 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem naborów zaplanowanych na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Sprawdź możliwości aplikowania o środki w ramach ww. Programów:


Harmonogram Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020


Harmonogram Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020