Działanie 8.1 - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach naboru RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19   RPO WZ 2014-2020 - stan na dzień 29 maja  2020 r. Pobierz plik