Działanie 7.6 (typ 1 oraz typ 3) - Lista zawartych umów

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17. Pobierz plik