Działanie 7.1 - Lista wniosków skierowanych do oceny po procedurze odwoławczej

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym Listę wniosków skierowanych do oceny po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16. Planowany termin rozpoczęcia prac Komisji oceny projektów to 29.12.2016 r.