Działanie 6.6 - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursuRPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19– stan na dzień 30.04.2020 r. Pobierz plik
 

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.