Aktualności

Działanie 7.6 - Lista projektów skierowanych do II fazy oceny
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów skierowanych do II fazy oceny w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21.   W związku z tym, że...
Zachodniopomorskie samorządy przystępują do pilotażowego projektu „transportu na życzenie”.
Dodano przez: Alicja Giszczak
Zachodniopomorskie samorządy przystępują do pilotażowego projektu związanego z wprowadzeniem „transportu na życzenie”. W pierwszej kolejności dostępny będzie on na terenach gmin Międzyzdroje oraz Golczewo. W środę, 2 lutego 2022 r. członkini Zarządu Województwa podpisała umowy o dofinansowanie tych projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. – Musimy szukać nowoczesnych i efektywnych rozwiązań logistycznych, aby poprawić warunki życia mieszkańców w...
Zakończenie oceny projektów w ramach Działania 6.8 – rehabilitacja po przebytym udarze
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż dnia 21.01.2022 r. zakończono ocenę wniosków w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne - konkurs nr ...
„Zacumuj z Europejskim Funduszem Społecznym”
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Codziennie, czasami nawet nieświadomie, korzystamy z różnych usług finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu ułatwianie życia mieszkańców Polski i całej Europy. Jako rodzic zastanawiasz się, kto zajmie się dzieckiem, kiedy jesteś w pracy. Szukając miejsca dla dziecka w przedszkolu lub żłobku, dowiadujesz się, że z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie,  bo właśnie powstał żłobek lub przedszkole, które został...
Stwórzmy razem europejską bazę Przedsiębiorstw Społecznych
Dodano przez: Alicja Giszczak
Co to jest ESEM?   ESEM (European Social Enterprise Monitor), czyli Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych to internetowe badanie panelowe, gromadzące dane w celu porównania Przedsiębiorstw Społecznych i społecznych Start-Upów w Europie i krajach z nią sąsiadujących. Sposobem na zdobycie tych danych jest dostępna od 2020 roku ankieta online, której wyniki można śledzić w tzw. pulpitach wizualizacyjnych online, raporcie europejskim i raportach krajowych.   ...
Kolejne dwa punkty Regionalnych Centrów Kryzysowych otwarte
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W Drawsku Pomorskim i w Myśliborzu oficjalnie swoją działalność rozpoczęły kolejne punkty Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK), gdzie po pomoc mogą się zgłosić wszyscy ci którzy znaleźli się w kryzysie psychicznym lub w trudnej sytuacji życiowej. 6 punktów, 33 miesiące, 2000 wspartych osób 33 miesięczny projekt "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM WZ wspólnie z powiatami kołobrzeskim, świdwińskim,...
Działanie 7.6 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.   W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze bę...
Działanie 7.6 (typ 1) - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie...
Działanie 6.8 (rehabilitacja po udarach) - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.
Działanie 7.6 (K72) - Zakończenie naboru wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 20 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 32 938 923,72 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 4.11.2021 r. do 26.11.2021 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 1.12.2021 r.