Aktualności

Działanie 6.8 RPO WZ (rehabilitacja poudarowa) – informacja po spotkaniu online
Dodano przez: Alicja Giszczak
14 października 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 6.8 RPO WZ 2014-2020 (nabór nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21), przewidzianego na wsparcie placówek leczniczych, w przedsięwzięciach związanych z rehabilitacją i powrotem do zdrowia osób po przebytym udarze mózgu.
Działanie 7.6 - Informacja po spotkaniu informacyjnym online
Dodano przez: Kamil Paćkowski
12 października 2021 r. odbyło się spotkanie on-line na temat naborów wniosków dla konkursów ogłoszonych 4 października 2021 r. na realizację projektów w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Zachodniopomorskie Magnolie EFS - znamy nominowanych
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Nadeszła jesień. Czas refleksji, wspomnień i podsumowań. Jest to również dobry moment by, tradycyjnie już, uhonorować dotychczasowe wysiłki podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację, w województwie zachodniopomorskim, projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadszedł czas na finał tegorocznego konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. 
Już wkrótce finał konkursu filmowego „Nakręceni EFS-em”
Dodano przez: Kamil Paćkowski

Filmowanie jest Twoją pasją? Nakręć nam Swoją historię z EFS-em Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Działanie 7.6 (typ 1,2) - Zaproszenie na spotkanie informacyjne online
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkania informacyjne w formie wideokonferencji na żywo, dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 (Rozwój usług asystenckich) i RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 (Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej) z Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ 2014-2020.
Działanie 7.6 (typ 1) - Nabór wniosków w trybie konkursowym
Działanie 7.6 (typ 2)- Nabór wniosków w trybie konkursowym
Działanie 6.8 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne online
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji na żywo, dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21 – realizacja Regionalnego Programu Zdrowotnego „Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym na lata 2020-2022”.
Działanie 6.8 - Nabór wniosków w trybie konkursowym
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W dniu 1 października 2021 r. ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.8. Numer naboru: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21 Informacje do ogłoszenia o naborze: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21
Działanie 7.7 - Zbiorcza lista zawartych umów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20 - stan na dzień 30.09.2021 r. pobierz plik