Aktualności

Działanie 8.10 - Nabór wniosków w trybie konkursowym
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia  4 kwietnia 2022 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10. Numer naboru: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://rpo.wup.pl/ Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i...
Działanie 7.6 - Zbiorcza lista zawartych umów
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20 - stan na dzień 31.03.2022 r. Pobierz plik
Zapraszamy na spotkanie informacyjne z działania 6.8 - online
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22.   Ogłoszenie o naborze dostępne tutaj   Spotkanie odbędzie się 06.04.2022 r., w formie wideokonferencji na żywo, o 11:00 na platformie Zoom (www.zoom.us).   Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz online, dostępny pod adresem:
Działanie 6.8 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne online
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22. Ogłoszenie o naborze dostępne tutaj Spotkanie odbędzie się 06.04.2022 r., w formie wideokonferencji na żywo, o 11:00 na platformie Zoom (www.zoom.us). Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz online, dostępny pod adresem: https://bit.ly/6...
Działanie 6.8 - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym (w podziale na III rundy)
Działanie 7.6 - Zbiorcza lista zawartych umów
Dodano przez: Kamil Paćkowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20 - stan na dzień 28.02.2022 r. Pobierz plik

Działanie 7.6 (K72) - Lista projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 z dnia 4.10.2021 r. Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie odstą...
Działanie 7.6 (K71) - Lista projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 z dnia 4.10.2021 r. Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie odstą...
Działanie 7.6 - Lista projektów skierowanych do II fazy oceny
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów skierowanych do II fazy oceny w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21.   W związku z tym, że...
Działanie 7.7 - Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku  z rezygnacją Wnioskodawcy z realizacji projektu w ramach rozstrzygniętego dnia 27.05.2021 r. konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych...