Szkolenia POWER

Zestawienie Instytucji udzielających wsparcia w ramach Działania 1.2 - 2017 rok - dla osób młodych do 29 roku życia

Zestawienie Powiatowych Urzędów Pracy udzielających wsparcia w ramach Poddziałania 1.1.2.

Zestawienie Instytucji udzielajacych wsparcia w ramach Działania 1.2 - 2016 -  dla osób młodych do 29 roku życia

 

2017 rok

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - Działanie 4.2 PO WER 16 maja 2017 r.

Zaproszenie na szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS” w ramach PO WER 2014-2020 7 czerwca 2017 r.

Zaproszenie na szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” w ramach PO WER  2014-2020 12 czerwca 2017 r.
 

Aktualnie oferowane wsparcie przez projekty unijne
 

Szkolenie „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” 19.06.2017

Szkolenie pn. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” 3 lipca 2017

Szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS” 5.07.2017 r.

Zaproszenie na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 21 sierpnia 2017 r.

Zaproszenie na 2-dniowe szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”  w ramach PO WER 2014-2020 18-19 września 2017 r.

Zaproszenie na szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków EFS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 29 września 2017 r.

Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 19 październik 2017 r.
 

 

2016 rok

Zaproszenie na szkolenie  pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu SOWA” 23 września 2016 r.

Zaproszenie na szkolenie  pn. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach EFS” 21 września 2016 r.

Zaproszenie na szkolenie pn. "Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu SOWA" 13 października 2016 r.

Zaproszenie na szkolenie 17 października 2016 r. "Od pomysło do projektu z wykorzystaniem systemu SOWA" 17 października 2016 r.

Zaproszenie na szkolenie pn. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach EFS” 24 października 2016 r.

Zaproszenie na szkolenie pn. „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach EFS” 25 października 2016 r.

Zaproszenie na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność” 14 listopada 2016 r.

Zapraszamy Powiatowe Urzędy Pracy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność” 15 listopada 2016 r.