Zaproszenie na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Dnia 21 sierpnia 2017 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność.

Forma: szkolenie w formie warsztatu

Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna

Czas trwania: 09:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 14 sierpnia 2017 r. do godz. 14:00, na adres wojciech_krycki@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, w związku z tym prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Wojciechem Kryckim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Plik do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy