Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

Dodano przez: Daniel Sawicki

W dniu 28 listopada 2018 r. odbędzie się ostatnie w tym roku szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”, adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014.

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna (127)
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 22 listopada 2018 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!