VI edycja Giełdy Pracy

Dodano przez: Daniel Sawicki

W dniach od 14 do 15 listopada 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w VI edycji Giełdy Pracy organizowanych przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.
 

Wydarzenie to zgromadziło osoby wybierające określony kierunek własnego rozwoju zawodowego, studentów, absolwentów, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, jak i te, które chcą  przekwalifikować  się zgodnie z potrzebami współczesnego i lokalnego rynku pracy.
 

W bezpośrednim kontakcie z pracodawcami targi były okazją do otrzymania licznych  informacji o wymaganiach na konkretnym stanowisku pracy. Uczestnicy mogli skorzystać także z indywidualnych konsultacji z przedsiębiorcami.
 

Z kolei obecność pracowników Biura Informacji i Promocji  Europejskiego Funduszu Społecznego EFS  WUP w Szczecinie umożliwiła odwiedzającym  uzyskanie informacji jakimi zadaniami  w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich zajmuje się Urząd. Przekazywali onim.in. informacje o możliwościach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz szansach dla młodych na rynku pracy.
 

Tegoroczne Giełdy Pracy stworzyły firmom i agencjom rekrutacyjnym szansę pozyskania studentów i absolwentów, a osobom poszukującym pracy pozwoliły na zapoznanie się z całym systemem rekrutacji oraz stworzyły okazję do znalezienia czy to zatrudnienia, czy to praktyki bądź stażu.
 

W wydarzeniu wzięło udział 50 pracodawców i instytucji rynku pracy.