Szkolenie pn. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” 3 lipca 2017

Dodano przez: Alicja Giszczak

Zaproszenie na szkolenie pn. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 

Dnia 3 lipca 2017 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. identyfikowania, prawidłowego udzielania i rozliczania pomocy publicznej w projektach EFS.
 

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu

  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna

  • Czas trwania: 09:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenienależy przesyłać do dn. 26 czerwca 2017 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
 

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które będą bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie projektu o dofinansowanie.
 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
 

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, w związku z tym prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym. Pobierz plik
 

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!