Poddziałanie 1.2.1 PO WER - Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18. Pobierz plik