Poddziałanie 1.1.1 - aktualizacja załącznika 7.2 do Regulaminu naboru nr POWR.01.01.01-IP.22-32-001/18

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 02 października 2018 r. zaktualizowany Regulamin naboru dla Poddziałania 1.1.1 w ramach PO WER 2014-2020 w wersji 1.1.

Aktualizacja dotyczy zmiany załącznika 7.2.Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Regulamin naboru nie uległ zmianie.

Pobierz plik:
Załączniki do regulaminu naboru
Tabela rejestr zmian