Działanie 1.2 - Informacja po spotkaniu

Dodano przez: Daniel Sawicki

11 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.
 

Podczas spotkania omówiono system oceny wniosków, kryteria oraz wytyczne do realizacji projektów. Udzielono również odpowiedzi na pytania i wątpliwości.
 

Celem konkursu jest wyłonienie projektów mających na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym  w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  (tzw. młodzież NEET).

Prezentacja ze spotkania