Aktualności

Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym Powiatowych Urzędów Pracy w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.22-32-001/18.  Pobierz plik
Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”
Szczecin - Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Seminarium warsztatowe pt.: „Skuteczne metody dotarcia do projektowej grupy docelowej (młodzież kategorii NEET) Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za wdrażanie komponentu regionalnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na terenie województwa zachodniopomorskiego wychodząc naprzeciw problemom zgłaszanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zorganizował w dniach 23-24 października 2018 roku w Kołobrzegu seminarium warsztatowe pt.: „Skuteczne metody dotarcia do projektowej grupy docelowej (młodzież kategorii NEET) Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.
Poddziałanie 1.1.1 - aktualizacja załącznika 7.2 do Regulaminu naboru nr POWR.01.01.01-IP.22-32-001/18
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 02 października 2018 r. zaktualizowany Regulamin naboru dla Poddziałania 1.1.1 w ramach PO WER 2014-2020 w wersji 1.1. Aktualizacja dotyczy zmiany załącznika 7.2.Wzór umowy o dofinansowanie projektu. Regulamin naboru nie uległ zmianie. Pobierz plik: Załączniki do regulaminu naboru Tabela rejestr zmian
Działanie 1.2 - Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „zatrudnienie” dla województwa zachodniopomorskiego
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż w dniu 14 września 2018 r. został zatwierdzony zaktualizowany w zakresie danych osobowych Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „zatrudnienie...
Szkolenie pn. „Redagowanie oraz pisanie tekstów, a także ich odpowiednie publikowanie w internecie w sposób przyjazny dla osób niepełnosprawnych” zrealizowane
Dodano przez: Daniel Sawicki
12 września 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Redagowanie oraz pisanie tekstów, a także ich odpowiednie publikowanie w internecie w sposób przyjazny dla osób niepełnosprawnych”.
Podziałanie 1.1.1 - Nabór wniosków  o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z EFS w ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Szczecin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Redagowanie oraz pisanie tekstów, a także ich odpowiednie publikowanie w internecie w sposób przyjazny dla osób niepełnosprawnych”
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 12 września 2018 r. odbędzie się szkolenie pn. „Redagowanie oraz pisanie tekstów, a także ich odpowiednie publikowanie w internecie w sposób przyjazny dla osób niepełnosprawnych” adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Poddziałanie 1.2.1 PO WER - Lista projektów  zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18. Pobierz plik