• Konkurs fotograficzny Zachodniopomorski „KADR” przedsiębiorczości

  7.05.2019
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Nie wiesz skąd wziąć pieniądze? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania...
  21.02.2018
 • Działanie 7.2 - Lista sprawdzająca dla projektodawcy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną...
  24.06.2019
 • Działanie 7.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

  W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych...
  24.06.2019
 • Działanie 8.4 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

  W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.   Jednocześnie...
  21.06.2019
 • Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnił zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego...
  21.06.2019
 • Działanie 6.1 - Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19, przedstawiamy Listę projektów konkursowych zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do...
  19.06.2019
 • Koszalin - „Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką”

  Czy Twoje CV podąża za ofertami pracy? Jeśli tego nie wiesz, a chcesz zostać konstruktorem swojego życiorysu zawodowego (CV) - już 3 lipca 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 zapraszamy na bezpłatne warsztaty  do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w...

  19.06.2019
 • Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”zrealizowane

  17 czerwca 2019 r.w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się w tym roku szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących...
  19.06.2019