• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Bezpłatne badania mammograficzne - plan trasy mammobusów.

  Projekt „Moja mammografia moje życie” realizowany przez Geneva Trust właśnie wchodzi w kolejny etap. Dwa mammobusy będą jeździły po województwie zachodniopomorskim, aby wykonać 33 tysiące badań wśród kobiet w wieku 50 – 69 lat.
  2.01.2020
 • Działanie 8.7 - Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19 w ramach Działania 8.7, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów,...
  13.02.2020
 • Działanie 8.1 - Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny - ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 dla Działania 8.1 Upowszechnienie Edukacji Przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
  13.02.2020
 • Działanie 8.10 - Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej

   W związku  z zakończona procedurą odwoławczą w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizacjęListyprojektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów...
  12.02.2020
 • Barometr zawodów 2020 - Raport podsumowujący badanie w województwie zachodniopomorskim

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do zapoznania się z kolejnym zestawieniem dotyczącym prognozowanego zapotrzebowania na zawody na lokalnych rynkach pracy województwa zachodniopomorskiego. Stanowi ono podsumowanie piątej już edycji badania...

  12.02.2020
 • Działanie 8.6 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 21 lutego 2020 r. Pobierz plik

   

  11.02.2020
 • „Dni Przemysłu Drzewnego” w Filii Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku.

  7 lutego 2020 roku doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie aktywnie uczestniczyli  w „Dniach Przemysłu Drzewnego” zorganizowanych w Szczecinku przez Filię Politechniki Koszalińskiej.

  11.02.2020
 • Spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego

  W dniu 07 lutego br. w siedzibie  Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego.
  11.02.2020
 • „Niepełnosprawni absolwenci na rynku pracy” – tematem przewodnim na szkoleniu dla szkolnych doradców zawodowych w...

  6 lutego 2020 roku w siedzibie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie odbyło się szkolenie dla doradców z koszalińskich szkół zawodowych, które przeprowadził doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum...

  11.02.2020