• Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

  Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej (w przypadku braku i niemożliwości uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu  profilem zaufanym).

  1.04.2020
 • UWAGA!

  Szanowni Państwo,

  W związku z koniecznością minimalizowania ryzyka związanego z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków spotkania, bezpośrednia obsługa klienta w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbywać się będzie...

  16.03.2020
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Fundusze Europejskie w walce z COVID-19

  Z uwagi na konieczność podjęcia działań skierowanych na walkę z epidemią wirusa COVID-19 oraz łagodzenie jej negatywnego wpływu na gospodarkę, podjęto decyzję o przeznaczeniu na ten cel ponad 124 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – w tym 64 mln zł...
  21.04.2020
 • Bezpłatne badania mammograficzne - plan trasy mammobusów.

  Projekt „Moja mammografia moje życie” realizowany przez Geneva Trust właśnie wchodzi w kolejny etap. Dwa mammobusy będą jeździły po województwie zachodniopomorskim, aby wykonać 33 tysiące badań wśród kobiet w wieku 50 – 69 lat.   Projekt ma na celu...
  2.01.2020
 • Zachodniopomorski Pakiet Grantowy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż 17 sierpnia 2020 r. rozpocznie się  nabór  Wniosków o udzielenie grantu na kapitał obrotowy w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”.

  31.07.2020
 • Działanie 7.1 - Lista zawartych umów

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 - stan na dzień 31.07.2020 r. Pobierz plik
  31.07.2020
 • Poddziałanie 1.2.1 - Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2, Poddziałanie...
  31.07.2020
 • Działanie 8.7 - Lista zawartych umów

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.07.00 RPO WZ 2014-2020 - stan na dzień 31 lipca  2020 r. Pobierz plik
  31.07.2020
 • Działanie 8.1 - Lista zawartych umów

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.01.00 RPO WZ 2014-2020 - stan na dzień 31 lipca  2020 r. Pobierz plik
  31.07.2020