Znak sprawy: WUP.XVA.322.192.AP.2017.Dostawa serwera wraz oprogramowaniem

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA