Ochrona danych osobowych

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

W związku z wchodzącym w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) oraz wynikającym obowiązkiem informacyjnym realizowany w związku z art. 13 i art. 14 pragniemy poinformować, że:

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, reprezentowany przez Dyrektora WUP.
Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych- mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy- p. Agnieszką Jaworską – pisząc email na adres: iod@wup.pl lub listowanie na adres siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy Szczecinie tj. ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin.
Jako osoby powierzające nam swoje dane możecie Państwo korzystać ze swoich praw w tym zakresie – w tym posiadacie prawo do żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
Dodatkowo - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) –możecie Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo tutaj.