Konsultacje społecze FE 2021-2027

Dodano przez: admin

Konsultacje społeczne Podmiotowego Systemu Finansowania w Województwie Zachodniopomorskim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027, informuje
iż przygotowana została propozycja opisu wymagań dot. szczegółowych zasad wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim.

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w dniu dzisiejszym tj. 15 maja 2023 r., ogłoszone zostają konsultacje społeczne niniejszego dokumentu. W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszanie uwag do dokumentu.

 

Uwagi można zgłaszać do 22 maja 2023 r. (włącznie)  za pomocą „Formularza zgłaszania uwag" drogą mailową na adres konsultacjepsf2023@wup.pl

 

Do udziału w konsultacjach szczególnie zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 6.6. Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie, którego celem będzie wybór Operatora/ów wdrażającego Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim jak i samych przedsiębiorców, którym dedykowany jest przedmiotowy system.

 

Jednocześnie informujemy, że przedstawiona propozycja opisu wymagań dotycząca warunków świadczenia usług przez Operatorów opracowana została zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 z dnia 15 marca 2023 r.

 

Poniżej pliki do pobrania:

Opis

Formularz