Rozliczaj projekt

Dodano przez: admin | 25 listopada 2015

W celu poprawnego rozliczenia projektu niezbędny i pomocny dla Państwa będzie dokument Zasady kwalifikowalności wydatków. Zasady te określone są w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Z niniejszym dokumentem powinni Państwo zapoznać się już na etapie pisania wniosku. Tylko wydatki z zawarte w tym katalogu będą podlegały dofinansowaniu.

O kwalifikowalności wydatku decyduje nie tylko zgodność z katalogiem kosztów kwalifikowanych. Na etapie wstępnym – oceny wniosku – weryfikowane jest również:

  • czy wydatek jest zgodny z programem operacyjnym
  • czy wydatek jest niezbędny do realizacji projektu
  • czy wydatek jest efektywny

W trakcie realizacji projektu dodatkowemu sprawdzeniu będą podlegać informacje na temat:

  • czy wydatek został rzeczywiście poniesiony
  • czy wydatek był przewidziany we wniosku stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie
  • czy wydatek był poniesiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego
  • zasadność poniesienia danego wydatku dla realizacji projektu
  • efektywność poniesionego wydatku
  • sposób udokumentowania wydatków
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków dostępne są w załączniku.

„ Ministerstwo Rozwoju udostępniło aplikację  ADU_EFS_2.0 do analizy monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS. Aplikacja służy do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Załącznikiem do aplikacji jest plik do weryfikacji sumy kontrolnej wniosku – weryfikuj_1.0. Narzędzie umożliwia agregowanie informacji w odniesieniu do wskaźników, dla których możliwe było ich pozyskanie z danych uczestników.

Korzystając z aplikacji należy mieć na uwadze, że zlicza ona wszystkie przypadki udzielenia formy wsparcia w projekcie. W przypadku form wsparcia w postaci: szkoleń, usług rozwojowych, programów typu outplacement, programów zdrowotnych, wyposażenia w sprzęt TIK oraz doposażenia/ wyposażenia innego niż TIK, beneficjent powinien zweryfikować uzyskany w podsumowaniu aplikacji wynik, jeśli w projekcie któryś z uczestników otrzymał wskazane formy wsparcia kilkukrotnie. Wówczas taka osoba powinna zostać wykazana we wskaźnikach odnoszących się do tych form wsparcia raz, niezależnie od liczby powtarzających się form wsparcia otrzymanych w projekcie.”

Pliki do pobrania:

Analiza Danych Uczestników EFS
Analiza Danych Uczestników EFS

Analiza_Danych_Uczestnikow_EFS_2.0.xls


Version: 2.0
854.0 KiB
232 Pobrań
Szczegóły
Kopia Lista-projeków-dotacje-z-rynku-POWER-2021-23.11.2021
Kopia Lista-projeków-dotacje-z-rynku-POWER-2021-23.11.2021

Kopia-Lista-projekow-dotacje-z-rynku-POWER-2021-23.11.2021.xlsx


46.3 KiB
4 Pobrań
Szczegóły
Miesieczny Harmonogram Udzielania Wsparcia POWER
Miesieczny Harmonogram Udzielania Wsparcia POWER

miesieczny_harmonogram_udzielania_wsparcia_POWER_v1.0.xlsx


Version: 1.0
38.6 KiB
58 Pobrań
Szczegóły
Weryfikacja Sumy Kontrolnej
Weryfikacja Sumy Kontrolnej

weryfikacja_sumy_kontrolnej__1.1.xls


Version: 1.1
81.5 KiB
237 Pobrań
Szczegóły
Wytyczne Kwalifikowalnosc!
Wytyczne Kwalifikowalnosc!

wytyczne_kwalifikowalnosc.pdf


604.9 KiB
158 Pobrań
Szczegóły
WZÓR Koszty Rzeczywiście Poniesione 072021
WZÓR Koszty Rzeczywiście Poniesione 072021

WZOR-koszty-rzeczywiscie-poniesione-072021.docx


959.7 KiB
12 Pobrań
Szczegóły
WZÓR POWER Stawki Jednostkowe 072021
WZÓR POWER Stawki Jednostkowe 072021

WZOR-POWER-stawki-jednostkowe-072021.docx


918.8 KiB
16 Pobrań
Szczegóły
WZÓR POWER Stawki Jednostkowe 15072021
WZÓR POWER Stawki Jednostkowe 15072021

WZOR-POWER-stawki-jednostkowe_15072021.docx


962.7 KiB
30 Pobrań
Szczegóły
WZÓR Ryczałtowe 072021
WZÓR Ryczałtowe 072021

WZOR-ryczaltowe-072021.docx


924.5 KiB
45 Pobrań
Szczegóły
Wzór Stwki+faktycznie Poniesione Wydatki 072021
Wzór Stwki+faktycznie Poniesione Wydatki 072021

Wzor-stwkifaktycznie-poniesione-wydatki-072021.docx


963.8 KiB
24 Pobrań
Szczegóły
Wzór Stwki+faktycznie Poniesione Wydatki 15072021
Wzór Stwki+faktycznie Poniesione Wydatki 15072021

Wzor-stwkifaktycznie-poniesione-wydatki_15072021.docx


1.0 MiB
71 Pobrań
Szczegóły
Wzor Wniosek O Dofinansowanie POWER V 1
Wzor Wniosek O Dofinansowanie POWER V 1

wzor_wniosek_o_dofinansowanie_POWER_v_1.pdf


503.0 KiB
69 Pobrań
Szczegóły