Jak skorzystać z Programu?

Chcesz uczestniczyć w projekcie?

PO WER to wsparcie dla młodych ludzi na rynku pracy. Dzięki niemu możesz zyskać m.in. bezzwrotne dotacje na założenie swojej firmy, porady zawodowe, szkolenia i staże. Wszystko po to, by realizować się w fajnej pracy. Brzmi dobrze? Sięgnij po PO WER!

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Z programu mogą skorzystać osoby, które nie skończyły 30-tki (15-29 lat):

– pozostające bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
– imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci,
– odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
,
– zatrudnione na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych
.

Uwaga! Studenci studiów zaocznych i wieczorowych poniżej 30-tki też MOGĄ wziąć udział w programie PO WER.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

 Dotacje bezzwrotne na założenie firmy, doradztwo i szkolenia, które umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej firmy. Dotacji mogą udzielać tylko Powiatowe Urzędu Pracy.
 Mobilność zawodowa, czyli dodatki dla osób, które podejmą pracę w innym mieście.
 Szkolenia i kursy (stacjonarne i online), czyli podnoszenie kwalifikacji zawodowych i lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy.
 Staże, praktyki i zatrudnienie subsydiowane, czyli pomoc w zdobywaniu doświadczenia zawodowego.
 Stypendia szkoleniowe i stażowe.
 Pomoc osobom niepełnosprawnym w zmniejszeniu barier, jakie napotykają ich na rynku pracy.
 Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, czyli pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Doradcy pomogą stworzyć profesjonalne CV i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Śledź profile Praca to PO WER na Facebooku i Instagramie

   

Program ma charakter ogólnopolski i jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Powstał na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, innowacji społecznych oraz współpracy ponadnarodowej. W perspektywie finansowej 2014-2020, Program Wiedza Edukacja Rozwój wynika z doświadczeń i realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach. Stanowi uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie zaangażowana jest większość środków EFS i gdzie finansowane są przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. W  pierwszej osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, wsparcie kierowane jest bezpośrednio do nich. Są to osoby w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy (również niezarejestrowane w urzędach pracy), w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET). W  województwie zachodniopomorskim, Instytucją Pośredniczącą dla nich czyli m.in. prowadzącą nabory wniosków i wybierającą projekty do dofinansowania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.