Praca to PO WER – aktualne projekty

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Gotowi na sukces

 • Formy wsparcia:
  – Indywidualny Plan Działania (doradztwo zawodowe)
  – Szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i oczekiwań uczestników oraz pracodawców z lokalnego rynku pracy
  – Kompleksowe i zindywidualizowane pośrednictwo pracy
  – Organizacja płatnych staży
 • Kto może skorzystać?
  Osoby w wieku 15-29 lat (w tym osoby z niepełnosprawnościami), zamieszkałe w woj. zachodniopomorskim i pozostające bez pracy oraz nie uczestniczące w kształceniu ani szkoleniu, a także: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.
  W szczególności osoby: niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i/lub o niskich kwalifikacjach), zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz.
 • Gdzie:
  Województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
  01.04.2019 – 30.06.2020
 • Szczegółowe informacje o projekcie dostępne pod:
  Proinnova
  m.rozalski@wp.pl
  tel. 502 310 974
  biuro projektu:
  ul. Łopuskiego 23, (I piętro)
  78-100 Kołobrzeg

Młodzieżowy Drogowskaz Zawodowy

 • Formy wsparcia:
  – Indywidualne doradztwo zawodowe
  – Indywidualne wsparcie psychologa
  – Kursy i szkolenia (stypendium szkoleniowe)
  – 3-miesięczne płatne staże
  – Indywidualne pośrednictwo pracy
  – Wsparcie mentorów
  – Materiały szkoleniowe
  – Jednorazowe stypendium szkoleniowe
  – Stypendium stażowe (około 1000 złotych netto/miesiąc)
  – Zwrot kosztów dojazdu na staż
 • Kto może skorzystać?
  Osoby w wieku 15-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (w tym osoby niepełnosprawne), bierne zawodowo (nie są zarejestrowani w Urzędzie Pracy), które nie uczą się w trybie stacjonarnym ani nie szkolą.
 • Gdzie:
  województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
  01.01.2019 – 31.12.2019

Szczegóły

NEED zamiast NEET – Zachodniopomorskie

 • Formy wsparcia:
  – Indywidualny Plan Działania (doradztwo zawodowe)
  – Indywidualne wsparcie psychologa lub coaching kariery
  – Kursy i szkolenia
  – 3-miesięczne płatne staże
  – Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Kto może skorzystać?
  Osoby w wieku 18-29 lat zamieszkujące województwo zachodniopomorskie, które nie uczą się w trybie stacjonarnym ani nie szkolą.
 • Gdzie:
  województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
  01.01.2019 – 31.03.2020

Szczegóły

Nowa perspektywa – aktywizacja młodych

 • Formy wsparcia:
  – Poradnictwo z zakresu pośrednictwa pracy
  – Szkolenia zawodowe
  – Staże zawodowe
  – Stypendium szkoleniowe
  – Stypendium stażowe
 • Kto może skorzystać?
  Osoby w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące powiaty białogardzki i świdwiński. Bez pracy, bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu.
 • Gdzie:
  Powiat białogardzki i świdwiński
 • Okres realizacji projektu:
  01.01.2019 – 31.12.2019

Szczegóły

Praca dla młodych w transporcie – II edycja

 • Co możesz zyskać? / Formy wsparcia:
  Prawo jazdy kategorii D, B+E, C i C+E, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, materiały szkoleniowe, egzamin państwowy, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów na szkolenie.
 • Kto może skorzystać?
  Osoby w wieku 18-29 lat, które nie pracują i zamieszkują woj. zachodniopomorskie: Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz. W szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  (tj. nie uczą się, nie szkolą się i  nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy).
 • Okres realizacji projektu:
  01.04.2019 – 31.12.2020

Szczegóły

Start na lepsze jutro

 • Formy wsparcia:
  – Indywidualne doradztwo zawodowe
  – Kompleksowe pośrednictwo pracy
  – Szkolenia zawodowe
  – Stypendium szkoleniowe
  – Catering
  – Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe
  – Pośrednictwo pracy lub szkolenie zawodowe
  – Ubezpieczenie NNW dla uczestników projektu
  – Badania medycyny pracy
  – Staż zawodowy 3 do 5 miesięcy
  – Stypendium miesięczne w wysokości 1017,40 zł netto
 • Kto może skorzystać?
  Osoby w wieku 15-29 lat (w tym osoby z niepełnosprawnościami), bierne zawodowo i nie uczestniczące w kształceniu ani szkoleniu, które zamieszkują średnie miasta woj. zachodniopomorskiego, np. Białogard, Wałcz, Świdwin, Choszczno, Gryfice, Szczecinek.
 • Gdzie:
  Średnie miasta województwa zachodniopomorskiego
 • Okres realizacji projektu:
  01.02.2019 – 31.08.2020

Szczegóły

Szansa dla Młodych

 • Formy wsparcia:
  – Identyfikacja potrzeb
  – Poradnictwo zawodowe
  – Pośrednictwo pracy
  – Szkolenia zawodowe potwierdzone certyfikatem
  – Staże i praktyki
  – Kontynuacja nauki
  – Stypendia szkoleniowe i stażowe
  – Finansowanie kosztów dojazdu
  – Środki na zasiedlenie
 • Kto może skorzystać?
  Osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego, bierne zawodowo i bezrobotne (niezarejestrowane w urzędzie pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Również osoby pracujące w województwie zachodniopomorskim z następujących grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, osoby zamieszkujące średnie miasta lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Gdzie:
  Województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
  01.03.2019 – 01.02.2022

Szczegóły

Twoja ścieżka kariery!

 • Formy wsparcia:
  – Indywidualne poradnictwo zawodowe
  – Pośrednictwo pracy
  – Grupowe poradnictwo zawodowe
  – Staże
  – Szkolenia
  – Stypendia szkoleniowe i stażowe
  – Zwrot kosztów dojazdu
 • Kto może skorzystać?
  Osoby w wieku 18-29 lat, które mieszkają na obszarze woj. zachodniopomorskiego i nie pracują, nie uczą się ani nie szkolą oraz nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy.
 • Gdzie:
  Województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
  01.01.2019 – 31.12.2019

Szczegóły

Zachodniopomorski Akcelerator Startu Zawodowego

 • Formy wsparcia:
  – Indywidualny Plan Działania
  – Poradnictwo zawodowe
  – Pośrednictwo pracy
  – Szkolenia
 • Kto może skorzystać? / Dla kogo?
  Osoby w wieku 18-29 lat, zamieszkałe w województwie zachodniopomorskim, które chcąc wrócić na rynek pracy bądź zdobyć najbardziej pożądane kwalifikacje zawodowe według barometr zawodów 2019. Bezrobotne lub bierne zawodowo, nie uczące się ani nie szkolące, tegoroczni absolwenci, bez statusu studenta studiów dziennych/stacjonarnych, a także pracujące na umowach cywilno-prawnych i krótkoterminowych.
 • Gdzie:
  Województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
  01.01.2019 – 30.06.2020

Szczegóły

Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji NEET

 • Formy wsparcia:
  – Indywidualny Plan Działania (5 godz.)
  – Pośrednictwo pracy (5 godz.)
  – Szkolenia
  – Staże
 • Kto może skorzystać?
  Osoby w wieku 15-29 lat, bierne zawodowe i niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu. W szczególności osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (maks. wykształcenie średnie) oraz długotrwale bezrobotne.
 • Gdzie:
  Województwo zachodniopomorskie
 • Okres realizacji projektu:
  01.05.2019 – 30.04.2021

szczegóły