Dowiedz się więcej

Celem strategicznym Programu Regionalnego jest :

  • poprawa konkurencyjności gospodarczej;
  • spójności społecznej;
  • dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.