„ Z zamiłowania (pasji) do fotografii”

Dodano przez: Daniel Sawicki | 16 kwietnia 2021

Pani Maria już jako nastolatka robiła zdjęcia i fotografia początkowo była jej hobby. Z czasem zaczęła ją coraz bardziej odkrywać i rozwijać swoje umiejętności. Chcąc nadal iść drogą swojej pasji, wystąpiła o dotację do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, założyła firmę pod nazwą Peda Fotografia.

Otrzymane środki przeznaczyła na wyposażenie firmy w niezbędny sprzęt, reklamę i promocję, rozpoczynając  działalność na lokalnym rynku pracy.

Uważam, że fotografia ma ogromną moc. Poprzez zdjęcia możemy przenieść się do danego momentu w naszym życiu– mówi Maria Peda – właścicielka firmy.

Pani Maria zajmuje się głównie fotografią portretową a podczas sesji najważniejsze jest dla niej to, aby osoby przed obiektywem czuły się swobodnie i dobrze.

Wykonuje także reportaże z innych ważnych uroczystości, wydarzeń i szkoleń.

Dodatkowe informacje pod linkiem: http://www.pedafotografia.pl/

Powyższy materiał dot. Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasto Szczecin”(II)”, którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Przedsięwzięcia realizowane były w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. Wartość projektu 3 801 408,00 zł ( w tym: EFS 3 493 113,82 zł, wkład krajowy 308 294,18 zł)