Z wiedzą po nowe doświadczenie (Kinga Karbowska)

Dodano przez: Daniel Sawicki | 19 stycznia 2023

Staże, doradztwo, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie czy środki na otwarcie własnej działalności gospodarczej. To tylko niektóre z form pomocy z jakich mogły skorzystać osoby młode w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój by odnaleźć się na rynku pracy. Jej droga kariery zawodowej oraz rozwijania pasji rozpoczęła się dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gryficach.

Pani Kinga, jako absolwentka studiów pedagogicznych, od zawsze chciała pracować z osobami niepełnosprawnymi. W trakcie poszukiwania pracy uznała jednak, że powinna dokształcić się w tym kierunku. Swoje kroki skierowała do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach, gdzie uzyskała pomoc finansową związaną z rozpoczęciem studiów podyplomowych w tym zakresie.

W związku z tym, że praca z osobami z niepełnosprawnością jest bardzo trudna i wymagająca odpowiednich predyspozycji, Pani Kinga odbyła dodatkowo staż w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawności Intelektualną w Gryficach, po którym została zatrudniona jako nauczyciel-terapeuta.

Propozycja stażu miała ogromny wpływ na skuteczne rozwinięcie kariery zawodowej zgodnej z wykształceniempotwierdza Pani Kinga.

Wystarczył impuls, chęć zmiany i pomoc właściwej instytucji, aby odnieść sukces, który zaowocował także innymi efektami. Dzięki swojej energicznej postawie, uczestniczka projektu została nominowana  przez PUP w Gryficach do   konkursu “Zachodniopomorskie Magnolie EFS” w kategorii „Młodzi w Akcji”. Jej droga do odnalezienia wymarzonej pracy została doceniona przez jury konkursu, które nagrodziło p. Kingę statuetką Laureata Konkursu.

https://www.facebook.com/100034989323683/videos/833521384417714/?__so__=permalink

 

 

 

Powyższy materiał dot. Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gryfickim(V)”, którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach. Przedsięwzięcia realizowane były w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. Wartość projektu 6 217 179,78 zł (w tym: EFS  5 239 839,12 zł, wkład krajowy  977 340,66 zł).