Sport–drogą do zdrowia

Dodano przez: Daniel Sawicki | 19 marca 2020

W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszy się sport. Wiele osób już nie tylko ogląda np. mecze piłki nożnej w telewizji, ale czynnie uprawia sport włączając w to swoją rodzinę. Coraz więcej osób zamierza także rozpocząć aktywność fizyczną, aby mieć lepszą kondycję.

Z takiego założenia wyszedł także Pan Paweł, który jako piłkarz klubu sportowego posiadał już doświadczenie w tej dziedzinie sportu i zdecydował się na skorzystanie z dotacji na założenie firmy pod nazwą Turbo Przedszkolak – Paweł Szewczykowski w Policach.

Nowy przedsiębiorca skorzystał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.

Dzięki środkom z EFS mogliśmy skutecznie doposażyć się w sprzęt urozmaicający nasze zajęcia, dzięki czemu przyciągamy do siebie coraz większą liczbę małych sportowców – mówi  Paweł Szewczykowski – właściciel firmy.

Odbiorcami jego działalności są w szczególności dzieci i młodzież, która chętnie bierze udział w zajęciach sportowych, rozgrywkach, zawodach, półkoloniach, treningach indywidualnych z piłki nożnej.

Uczestnicy nie tylko rozwijają pasję i chęć do aktywnego spędzania wolnego czasu, ale również promują zdrowy tryb życia dając przykład innym zainteresowanym.

link: https://pl-pl.facebook.com/polickaakademiasportu/

Powyższy materiał dot. projektu„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie polickim (III)”,którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Przedsięwzięcia realizowane były w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi  2 277 583,00PLN, kwota wkładu krajowego 201 014,00 PLN. Całkowita wartość projektu  2 478 597,00PLN. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r – 31.12.2018 r.