Poddziałanie 1.2.1 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki | 2 lipca 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21 z dnia 30.06.2021 r. wraz z jej aktualizacją z 02.07.2021 r. Aktualizacja listy wynika ze zwiększenia alokacji na Poddziałanie 1.2.1., w związku z którą wszystkie projekty ocenione pozytywnie otrzymały dofinansowanie. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21.