„Pluto – bajkowa obsługa”

Dodano przez: Daniel Sawicki | 8 kwietnia 2021

Pani Monika od dziecka wiązała swoją przyszłość ze zwierzętami. Zauważając niszę w zakresie usług strzyżenia, stylizacji zwierząt oraz innych „usług kosmetycznych” dla zwierząt, zaplanowała założenie działalności o tym charakterze.

Posiadając już dyplom technika weterynarii, ukończyła szereg szkoleń uprawniających do prowadzenia ww. branży jak również odbyła praktykę zawodową w gabinecie weterynaryjnym.

Pragnąc realizować swoje pasje oraz pracować na własny rachunek postanowiła jako osoba bezrobotna ubiegać się o dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim i ją uzyskała.

Dzięki otrzymanej dotacji rozpoczęła działalność gospodarczą. Zakupiła  nowoczesny sprzęt niezbędny do pracy i otworzyła własny zakład usług groomerskich pod nazwą „Salon Pluto psi fryzjer Monika Makowska”, zdobywając na co dzień niezbędne doświadczenie.

Kalisz Pomorski jest małą miejscowością i bardzo bałam się , że salon Pluto nie przetrwa. Teraz wiem, że wystąpienie o dotacje i założenie własnej działalności było najlepszą decyzją jaką mogłam podjąć w życiu” – mówi Monika Makowska – właścicielka firmy.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego czworonoga, umiejętnemu odczytywaniu mowy ciała psa, Pani Monika w dalszym ciągu może przekazywać  swoją wiedzę na temat pielęgnacji i dobrostanu czworonogów ich właścicielom, którzy przemierzają nawet wiele kilometrów by skorzystać z usług salonu dla psiaków.

Dodatkowe informacje pod linkiem: https://www.facebook.com/Pluto-psi-fryzjer-668754896910916

Powyższy materiał dot. Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie drawskim”(III)”, którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim. Przedsięwzięcia realizowane były w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.01.2017r – 31.12.2018 r. Wartość projektu 3 597 374,00 zł ( w tym: EFS 3 305 628,00 zł, wkład krajowy 291 746,00 zł)