„Od stażu do zatrudnienia”

Dodano przez: Daniel Sawicki | 7 października 2020

Pan Wojciech po ukończeniu  Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach w 2017 roku, jako absolwent poszukiwał pracy . Jednak brak konkretnego zawodu, doświadczenia zawodowego a także niepełnosprawność ruchowa  były dużym problemem w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia.

Po rocznym samodzielnym poszukiwaniu pracy zwrócił się o pomoc do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach, otrzymując propozycję stażu w Izbie Administracji Skarbowej na stanowisku pracownik biurowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W trakcie stażu zapoznał się ze specyfiką tej pracy tj. obsługą podatników,  weryfikacją zeznań, wprowadzaniem danych do systemu informatycznego czy archiwizacją dokumentów.

Na początku się trochę  się wahałem, później stwierdziłem, że warto spróbować – mówi Pan Wojciech.

Dzięki dobrej organizacji swojej pracy, terminowym wykonywaniem zadań i umiejętności pracy w zespole otrzymał propozycję zatrudnienie na stałe z czego skorzystał i jest bardzo zadowolony.

 Wojciech Nowicki został nominowany w kategorii „Młodzi w akcji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” podczas „Zachodniopomorskich Magnolii EFS 2019” – nagród za zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

link: https://www.youtube.com/watch?v=Y0bdz6vygek

Powyższy materiał dot. projektu„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gryfickim (III)”,którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach. Przedsięwzięcia realizowane były w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.01.2017r – 31.12.2018 r. Wartość projektu 3 219 420,00 zł.