Młody kierowca – moja przyszłość w transporcie

Dodano przez: Daniel Sawicki | 4 maja 2021

W ostatnich latach rozwijającą  się branżą na rynku pracy jest niewątpliwie transport, a osoby  bezrobotne do 29 roku życia to grupa przejawiająca dużą aktywność w poszukiwaniu możliwości znalezienia swojego miejsca zatrudnienia właśnie w tym sektorze gospodarki.

Jak był cel?

Celem projektu było kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby oraz poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej. Następnie podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz realizacja wysokiej jakości szkoleń zawodowych zgodnych z Indywidualnym Planem Działania dostosowanym do potrzeb zachodniopomorskiego rynku pracy w branży logistyczno-transportowej.

Grupa docelowa i rodzaje wsparcia

Projekt był skierowany do grupy 44 osób, w tym 8 kobiet, z obszaru województwa zachodniopomorskiego w wieku 18-29 lat. Projektem objęte były wyłącznie osoby niezarejestrowane w PUP. Projekt kierowany był tylko do osób o niskich kwalifikacjach lub osób z terenów wiejskich. Każdy uczestnik otrzymał co najmniej 3 formy wsparcia. W przypadku szkoleń, dopuszczono skierowanie danej osoby na kilka szkoleń, zgodnych z wypracowaną koncepcją IPD oraz aktualnymi potrzebami pracodawców w rejonie zamieszkania danej osoby.

Wszystkie szkolenia dostosowane były do IPD i potrzeb branży  logistyczno – transportowej, stanowiącej jedną z wiodących w regionie (regionalne i inteligentne specjalizacje).

Wypracowane efekty

43 osoby zostały wsparte Indywidualnymi  Planami  Działania i uzyskały kwalifikacje zawodowe  po opuszczeniu programu. 34 osoby bierne zawodowo otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu. 8 osób długotrwale bezrobotnych, otrzymało również ofertę pracy, kształcenia ustawicznego , przygotowania zawodowego lub stażu.

Atrakcyjność zawodu kierowcy powoduje, że uczestnicy dodatkowo motywują się, angażują i poświęcają czas z chęcią  i pełnym zaangażowaniem a egzamin państwowy jest formalnością  – podkreśla Paulina Igielska-Wężyk z Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski.

Dzięki udziałowi w projekcie  wiele młodych osób spełniło swoje marzenia, podejmując  własną karierę zawodową –  karierę kierowcy.

Dzięki funduszom unijnym udało się zrealizować projekt, który pomógł zaktywizować młode, bezrobotne osoby do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i wprowadzenia ich na rynek pracy. Dziś osoby, które jeszcze kilkanaście miesięcy temu pozostawały bez perspektyw na zatrudnienie, bez trudu radzą sobie na  zachodniopomorskim rynku pracy.

Powyższy materiał dot. projektu Praca dla młodych w transporcie, którego Wnioskodawcą jest Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Działania 1.2.1 finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi  917 147.29 . Całkowita wartość projektu 998 092,60 zł. Okres realizacji projektu: 01.04.2017-31.12.2017 r.