Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dodano przez: redaktor_k | 31 lipca 2015

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dziennych domów opieki medycznej.

Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 31 sierpnia 2015 r. do dnia 30 października 2015 r.

Spotkania informacyjne odbędą się w następujących lokalizacjach:

7 sierpnia 2015 r. – Warszawa
14 sierpnia 2015 r. – Gdańsk
4 września 2015 r. – Kraków
18 września 2015 r. – Poznań

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-34-2358-Ministerstwo_Zdrowia_oglasza_konkurs_na_tworzenie_i_prowadzenie_dziennych_domow_opieki_medycznej.html