Lista podpisanych umów nr 3 dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

Dodano przez: redaktor_k | 4 sierpnia 2015

Została zatwierdzona lista nr 3  podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Lista Nr 1 Umów Dla Projektów Pozakonkursowych
Lista Nr 1 Umów Dla Projektów Pozakonkursowych

Lista_nr_1_umow_dla_projektow_pozakonkursowych.pdf


58.2 KiB
31 Pobrań
Szczegóły