Jeść zdrowo – wyzwanie na przyszłość dla każdego

Dodano przez: Daniel Sawicki | 9 marca 2020

Po zakończeniu nauki Pani Magdalena jako absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,   postanowiła powiązać swoją przyszłość zawodową powracając do swojego rodzinnego miasta Wałcza. Posiadała już doświadczenie w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach którego świadczyła usługi dietetyczne.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, założyła  poradnię dietetyczną Magdalena Borowiec FITamina. Otrzymaną dotację przeznaczyła na wyposażenie poradni w niezbędny sprzęt, meble, reklamę i rozpoczęła działalność na lokalnym rynku pracy.  Obecnie terminy wizyt umawia w czasie dogodnym dla klienta, nadal zdobywa nową wiedzę i doskonali swoje umiejętności zawodowe, tak aby zainteresowani otrzymali pomoc o wysokiej jakości.

Przedsięwzięcie Pani Magdaleny to nie tylko poradnia, prowadzi ona także własną stronę internetową www.fit-amina.pl, na której umieszcza porady dietetyczne, artykuły o zdrowym żywieniu oraz przepisy kulinarne. Świadczy usługi także u klienta oraz poza powiatem wałeckim.
Odbiorcami jej pomocy oprócz osób starszych czy pracowników zakładów pracy są także dzieci i młodzież w trakcie spotkań promujących zdrowy tryb życia w przedszkolach i szkołach, a nawet szpitalach zlecających wykłady dla lekarzy na temat żywienia wspomagającego leczenie farmakologiczne.

Firma Magdalena Borowiec FITamina otrzymała nominację w kategorii „Młodzi w akcji” podczas „Zachodniopomorskich Magnolii EFS 2019” – nagród za zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

link: https://www.youtube.com/watch?v=scIUJuAFq4I

link: https://www.facebook.com/FITamina.92/

Powyższy materiał dot. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (III)”, którego Wnioskodawcą jest Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu. Przedsięwzięcia realizowane były w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi  1 878 965,64 PLN , kwota wkładu krajowego 165 832,84 PLN. Całkowita wartość projektu  2 044 798,48 PLN. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r – 30.09.2018 r.