Działam i tworzę – zakładam własną firmę

Dodano przez: Daniel Sawicki | 22 lutego 2019

Jedną z grup najbardziej narażonych na brak pracy w powiecie świdwińskim są osoby młode, należące do tzw. grupy NEET, czyli osób nie pracujących, nie uczących się i nie szkolących się.

Osoby  bezrobotne do 29 roku  życia to grupa przejawiająca wysoką aktywność w poszukiwaniu możliwości znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Niestety w swej aktywności napotykają na wiele barier.

Analiza potrzeb

Brak zatrudnienia najczęściej związany jest z niedopasowaniem posiadanych umiejętności do potrzeb rynku pracy czy brakiem doświadczenia zawodowego. W odnalezieniu się młodym osobom na rynku pracy pomógł udział w projekcie pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (III). Uczestnicząc w nim, mogli oni skorzystać z indywidualnej, kompleksowej pomocy, która doprowadziła ich do zatrudnienia.

Od ścieżki rozwoju do własnego biznesu

W pierwszej kolejności przeprowadzano badanie sytuacji uczestnika i jego indywidualnych predyspozycji. Na tej podstawie każdy uczestnik projektu został zakwalifikowany do odpowiedniej dla niego ścieżki rozwoju. Dla jednych były  to staże (do końca 2017 r. wzięły w nich udział 93 osoby), a dla innych bony na zasiedlenie (61 osób) czy też szkolenia. Kolejną formą wsparcia są środki na założenie firmy, a w ich ramach dotacje na start biznesu – ok. 20 tys. zł, doradztwo, pomoc finansowa i porady na pierwszym etapie działania firmy.

Z takiego wsparcia już w 2017 r. skorzystały 23 osoby, które rozpoczęły własny biznes. Projekt pokazał, że można dostać wsparcie na odpowiedni sprzęt, materiały czy środki trwałe, aby założyć dowolny rodzaj działalności gospodarczej, tak jak np. naukę jazdy, bawialnię dla dzieci, szkółkę nurkowania czy solarium. Wśród działalności na lokalnym rynku pojawiła się również m.in. kwiaciarnia, niewielki salon fryzjerski oraz firma dietetyczna.

Dzięki temu wiele osób spełniło swoje marzenia, dając przykład dla innych osób jeszcze niezdecydowanych na własną karierę zawodową.

Powyższy materiał dot. projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (III), którego Wnioskodawcą jest Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Działania 1.2.1 finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi 2 185 077,71 zł. Całkowita wartość projektu 2 574 486,58 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2017-31.12.2018.r.