Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Rozstrzygnięcie Konkursu filmowego „EFS szansą na biznes”!

W przepięknych murach Zamku Książąt Pomorskich, w kameralnej sali Kina Zamek, poznaliśmy zwycięzców konkursu „EFS szansą na biznes”. 27 czerwca odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz uroczyste wręczenie nagród,  połączone z emisją wszystkich nadesłanych filmów. Od 1 kwietnia, przez ponad sześć tygodni osoby z województwa zachodniopomorskiego, które […]

2019-06-28

Polsko-niemieckie seminarium „Zakładanie działalności gospodarczej na terenie Niemiec“

27 czerwca 2019 r., w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie  zorganizowane zostało polsko-niemieckie seminarium „Zakładanie działalności gospodarczej na terenie Niemiec“. Seminarium  było miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji związanych z etapami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych zawodach, w tym w zawodach rzemieślniczych oraz branży budowlanej w Niemczech. Wśród prelegentów pojawili […]

2019-06-28

Działanie 7.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18, stan na dzień 28.06.2019 r. Pobierz plik

2019-06-28

Szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” (25-26.06.2019 r.) – zrealizowane

W dniach 25-26 czerwca 2019 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wzięło w nim udział 16 osób bezpośrednio zaangażowanych […]

2019-06-27

Przypominamy o spotkaniu informacyjnym

Dnia 4 Lipca 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej RPO WZ 2014–2020 – […]

2019-06-26

Działanie 8.10 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

9 lipca 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 11 lipca 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich […]

2019-06-26

Działanie 8.10 – Ogłoszenie naboru w trybie konkursowym

Dnia 25 czerwca 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10. Numer naboru: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą […]

2019-06-25

Działanie 8.6 – Lista projektów zakwalifikowanych do I fazy oceny

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 w ramach Działania 8.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane  pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik

2019-06-25

Za nami szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

W dniu 24 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kontroli, nieprawidłowości i nadużyć w projektach EFS. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. nieprawidłowości […]

2019-06-24

Działanie 7.2 – Lista sprawdzająca dla projektodawcy

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19. Pobierz plik

2019-06-24