Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Działanie 6.6 – Nabór wniosków w trybie konkursowym.

W dniu 22 lipca 2019 r. ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.6. Numer naboru: RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19 Informacje do ogłoszenia o naborze Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o […]

2019-07-22

Szczecin – Zapraszamy na szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

W dniach 19-20.08.2019 r. odbędzie się szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków w projektach EFS, w tym kwalifikowalność uczestników projektu, wkład własny, cross-financing, […]

2019-07-17

Koszalin – Zapraszamy na szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie  z zakresu kontroli, nieprawidłowości i nadużyć w projektach EFS. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. nieprawidłowości i nadużyć do jakich może dojść w trakcie realizacji projektu, jak również […]

2019-07-17

Działanie 7.3 – Ogólne zasady udzielania wsparcia – wersja 1.4

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym wersję 1.4 dokumentu pn. Ogólne zasady udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych w ramach Działania 7.3 RPO […]

2019-07-10

Działanie 8.10 – Informacja po spotkaniu w Szczecinie

9 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.10 RPO WZ  2014-2020 (Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych ) – […]

2019-07-09

Konferencja Europejski Fundusz Społeczny – fundusz równych szans! Można i Warto!

Mężczyzna na wózku inwalidzkim, kobieta w ciąży, mężczyzna mierzący ponad 2 metry, kobieta, która skończyła 80 lat, student ciągnący walizkę, kobieta z wykształceniem podstawowym, mężczyzna w okularach z grubymi szkłami, chłopiec z zespołem downa – choć brzmi to jak opis mijanych na ulicy ludzi każdego dnia, to jest coś co łączy ich wszystkich. Niepełnosprawność. Nawet […]

2019-07-08

Działanie 7.3 – Spotkanie informacyjne w Szczecinie – zrealizowane

4 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 RPO WZ  2014-2020 (Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania  (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię  społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej ) – nr konkursu RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 Celem konkursu […]

2019-07-05

Spotkanie dotyczące niskooprocentowanych pożyczek

16 lipca br. o godzinie 11:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), dotyczące niskooprocentowanych pożyczek, oferowanych w zakresie projektu realizowanego w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu! Więcej na temat wsparcia na […]

2019-07-05

2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”– zrealizowane

W dniach 1-2 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków […]

2019-07-03

Konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019” – półmetek prac za nami. Znamy nominowanych.

Chociaż dopiero rozpoczęły się wakacje to my myślimy już o jesieni, a dokładnie o jesiennej uroczystej Gali, podsumowującej i kończącej tegoroczną edycję konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”.  Pierwszy etap konkursu przerósł nasze oczekiwania. Do udziału w tegorocznej edycji, w dziewięciu kategoriach, zgłoszono 53 podmioty, instytucje, osoby zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego […]

2019-07-03