Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Działania 7.3 – Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 dla Działania 7.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze […]

2019-08-06

Działanie 7.3 – Zakończenie naboru wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 18 268 566,40 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 1.07.2019 r. do 5.08.2019 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do […]

2019-08-06

Działanie 8.1 – Lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach konkursu nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 31 lipca 2019 r. Pobierz plik

2019-07-31

Działanie 8.10 – Lista sprawdzająca dla projektodawcy

 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19. Pobierz plik  

2019-07-31

Działanie 7.2 – Zakończenie naboru wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla29 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 52 724 111,73PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 24.06.2019 r. do 24.07.2019 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w SzczeciniePisemnego wniosku […]

2019-07-31

Zachodniopomorskie Małe Skarby – zwiększamy środki na wsparcie rodziców!

Dzięki staraniom Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w roku 2018 uzyskaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na realizację projektu własnego „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. Jego celem jest ułatwienie rodzicom powrót na rynek pracy osób. Projekt zapewnia refundację kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani. Jak pokazało zainteresowanie rekrutacją do projektu, potrzeby […]

2019-07-31

Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, iż w dniu 23 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Poniżej przedmiotowy dokument do pobrania. Do pobrania: Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020  

2019-07-31

Działanie 6.5 – Zbiorcza lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18– stan na dzień 31.07.2019 r. Pobierz plik W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

2019-07-31

Działanie 7.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 – stan na dzień 31.07.2019 r. Pobierz plik

2019-07-31

Działanie 6.6 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dnia 7 sierpnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00,w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 9 sierpnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad […]

2019-07-23