Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Działanie 7.2 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dnia 04 czerwca 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 06 czerwca 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz […]

2019-05-23

Działanie 7.2 – Nabór wniosków w trybie konkursowym

Dnia 23 maja 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie. […]

2019-05-23

Działanie 7.6 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 z dnia 16.10.2018 r. Aktualizacja po procedurze […]

2019-05-21

Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” zrealizowane

20 maja 2019 r.w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się w tym roku szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy […]

2019-05-21

XVIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”

19 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w XVIII Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, które odbyło się na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Wydarzenie to zgromadziło wiele osób chcących poznać działalność szczecińskich instytucji i organizacji pozarządowych. Piękne platany stanowiły wspaniałą scenerię do spotkań i rozmów z mieszkańcami na temat działań i zadań  w […]

2019-05-20

Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” zrealizowane

Dnia 17 maja 2019 r. w sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014”. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego […]

2019-05-20

Koszalin – Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014” w ramach RPO WZ 2014-2020 – zrealizowane

Dnia 16czerwca 2019 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie odbyło się szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014”. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego […]

2019-05-20

Edukować, informować i … wcześnie wykrywać!

W trakcie urlopu większość z nas zapomina o pracy i o czekających na nas obowiązkach. Większość z nas na urlop wybiera letnie miesiące, gdzie korzystając z wolnych chwil zażywamy kąpieli i to nie tylko tych morskich.  Słońce sprawia, że beztrosko podchodzimy do życia i nie zważamy na niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą nadmierna ekspozycja na […]

2019-05-17

Działanie 6.5 – Lista nr 3 projektów wybranych do dofinansowania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie  głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, publikuje cząstkową listę […]

2019-05-16

Działanie 8.6 – Udostępnienie listy sprawdzającej

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19. Pobierz plik

2019-05-13