Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Działanie 8.6 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

29 stycznia 2020 r. w godz. 11:00 – 14:00,w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 31 stycznia 2020 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów […]

2020-01-17

Działanie 8.6 – Ogłoszenie naboru w trybie konkursowym

Dnia 17 stycznia 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Numer naboru: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą […]

2020-01-17

Działanie 7.7 (K60) – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1. Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie […]

2020-01-16

Działanie 7.7 (K59) – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1. wraz z Tabelą z wykazem zmian dla konkursu nr: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze […]

2020-01-16

Działanie 7.7 – Informacja po spotkaniu

10 stycznia 2020 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w podziale na 2 oddzielne konkursy, realizujące dwa Regionalne Programy Zdrowotne: Konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20 realizujący Regionalny […]

2020-01-10

Działanie 8.7 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego udostępniają zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19 w wersji 1.1 z dnia 09.01.2020 r. W Regulaminie wprowadzono zmiany zgodne z rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.  Pobierz plik: Aktualizacja Regulaminu wersja 1.1 Tabela zmian Załączniki

2020-01-09

Działanie 8.8 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin udostępniają zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 w wersji 1.1 z dnia 09.01.2020 r. W Regulaminie wprowadzono zmiany zgodne z rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli. Pobierz plik: Aktualizacja Regulaminu wersja 1.1 Załączniki Tabela zmian

2020-01-09

Działanie 7.7 – Spotkanie informacyjne (Szczecin)

8 stycznia 2020 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością. Działanie zostało podzielone na 2 oddzielne konkursy, realizujące inne Regionalne Programy Zdrowotne: Konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20 realizujący Regionalny Program […]

2020-01-09

Listy sprawdzające dla Projektodawców w ramach Działania 7.7

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym Listy sprawdzające dla projektodawcy pomocne w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursów: – RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20 – Pobierz plik – RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20 – Pobierz plik […]

2020-01-07

Kolejny etap projektu „Moja mammografia moje życie”

Projekt „Moja mammografia moje życie” realizowany przez Geneva Trust właśnie wchodzi w kolejny etap. Mammobus będzie jeździł po województwie zachodniopomorskim, aby wykonać 33 tysiące badań wśród kobiet w wieku 50 – 69 lat. Projekt ma na celu rozwiązanie podstawowego problemu związanego z rakiem piersi, czyli niskiego poziomu zgłaszalności kobiet na badania. Mammobus dotrze z ofertą […]

2020-01-02