Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Działanie 7.2 – Zbiorcza lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 stan na dzień 31.03.2020 r. Pobierz plik

2020-03-31

REGIOSTARS Awards 2020 – na zgłoszenia czekamy do 9 maja

Beneficjencie realizujesz lub zrealizowałeś projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich? Sięgnij po nagrodę REGIOSTARS 2020! Komisja Europejska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu, promującego ciekawe projekty dofinansowane z UE. W tegorocznej edycji można zgłaszać projekty w jednej z 5 kategorii: Transformacja przemysłowa na rzecz inteligentnej Europy (Industrial Transition for a smart Europe) Gospodarka o obiegu […]

2020-03-31

Wskazówki dla beneficjentów EFS w ramach RPO WZ w związku z epidemią COVID-19

Jeżeli jesteś beneficjentem Programu, masz zawartą umowę o dofinansowanie projektu, ale nie jesteś w stanie wywiązać się z obowiązków w niej przewidzianych w związku z epidemią COVID-19 lub widzisz, że sytuacja ta może wpłynąć na spowolnienie realizacji Twojego projektu, skontaktuj się z nami. Zgłoś problemy a my je przeanalizujemy i postaramy się znaleźć indywidualne rozwiązanie. […]

2020-03-30

Zmiany w Programie Regionalnym zatwierdzone

17 marca 2020 Komisja wydała decyzję zatwierdzającą zmiany w Programie Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Część z tych zmian posłuży walce z pandemią. Szykujemy już kolejne zmiany, pozwalające na szybkie przekierowanie środków na łagodzenie skutków epidemii. Każdy program operacyjny w perspektywie 2014-2020, miał tzw. rezerwę wykonania, tj. 6% alokacji możliwe do uruchomienia pod warunkiem spełnienia określonych […]

2020-03-27

Działanie 8.6 – Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej

W związku  z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy […]

2020-03-25

Działanie 8.7 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik  

2020-03-20

Działanie 7.2 – Aktualizacja regulaminu konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.2. Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 w wersji 1.2  wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie […]

2020-03-20

Komunikat – Dni Otwarte Funduszy Europejskich 5-7 czerwca 2020 odwołane.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem, Dni Otwarte planowane w terminie 5-7 czerwca 2020 roku, nie odbędą się. O nowym terminie będziemy Państwa informować na bieżąco. Za wszelkie niedogodności bardzo przepraszamy.

2020-03-18

Działanie 7.2 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

W związku z sytuacja spowodowaną stanem zagrożenia epidemiologicznego, mogącym powodować utrudnienia w procesie przygotowania wniosków o dofinansowanie informujemy, iż wydłużeniu uległ czas trwania naboru w ramach Działania 7.2 do 27.04.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia […]

2020-03-17

Informacja na temat planowanych spotkań z dokumentacji konkursowych oraz innych spotkań.

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić dokładnych terminów spotkań z dokumentacji konkursowych w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. Wszelkie inne spotkania również zostały zawieszone do odwołania. W związku z tym, zachęcamy do śledzenia aktualności na naszych stronach www dla poszczególnych programów […]

2020-03-17