Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Działanie 6.8 – Lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 – stan na dzień 30.06.2020 r. Pobierz plik W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

2020-07-01

Działanie 6.6 – Lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19 – stan na dzień 30.06.2020 r. Pobierz plik W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

2020-06-30

Działanie 8.10 – Lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach naboru RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17 – stan na dzień 30 czerwca  2020 r. Pobierz plik

2020-06-30

Działanie 8.1 – Lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach naboru RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 – stan na dzień 30 czerwca  2020 r. Pobierz plik

2020-06-30

DOFE w tym roku odbędą się w nowej formule – wyłącznie on-line.

Szanowni Państwo, Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) wyjątkowo w tym roku odbędą się w nowej formule – wyłącznie on-line. W weekend 25-27 września 2020 roku dzięki nowej formule (on-line), będziecie mogli odwiedzić projekty we wszystkich 16 regionach Polski. Różnorodność zrealizowanych projektów z Funduszy Europejskich wprowadzi was w wirtualny świat, w którym będziecie mogli spacerować po […]

2020-06-29

Działanie 7.6 – Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie […]

2020-06-26

Działanie 7.6 – Zakończenie naboru wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/20, w systemie LSI2014 opublikowano dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 33 405 199,00 PLN.

2020-06-22

Działanie 8.1 – Aktualizacja listy projektów

W związku  z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie podjął decyzję o […]

2020-06-16

Działanie 7.6 typ 4 – Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym

Dnia 15.06.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P02/20 w ramach Działania Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Informacje do ogłoszenia o naborze Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów […]

2020-06-15

Działanie 7.6 – Zakończenie naboru wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20, w systemie LSI2014 opublikowano dokumentację aplikacyjną dla 29 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 55 284 248,77 PLN.

2020-06-09