Sukcesy projektów

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Rodzina jest najważniejsza – pokonać wykluczenie społeczne

Pojęcie wykluczenia, bądź marginalizacji, odnosi się do sytuacji, w której jednostki zostają, z różnych przyczyn pozbawione możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Pojawienie się terminu wykluczenia społecznego jest konsekwencją odkrycia, że w nowoczesnych społeczeństwach, część osób, pomimo formalnego braku przeszkód, jest faktycznie pozbawiona możliwości uczestniczenia w wielu aspektach życia. Jest to związane z brakiem umiejętności […]

2020-06-16

Wychowywać ze wsparciem

Są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych […]

2020-05-26

Wielofunkcyjne podwórko skrojone na miarę

Większość z nas lubi wyobrażać sobie jak będzie wyglądać nasze podwórko. Lubimy planować  gdzie posadzimy drzewa, kwiaty, a gdzie będzie trawnik. Sami wiemy najlepiej, w którym miejscu będzie nam się dobrze wypoczywać, a gdzie należy wygospodarować miejsce na aktywne spędzanie czasu. Wielu z nas marzy o takim wielofunkcyjnym podwórku skrojonym na miarę. Łatwo jest wprowadzać […]

2020-05-18

SZOWES – we wspólnym działaniu siła

Jest ich 60 na terenie całego kraju. W ich skład wchodzi ponad 140 instytucji, fundacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw. Zaangażowanych w ich działalność są setki pracowników. Pomagają tysiącom podmiotów wspierając pośrednio miliony ludzi. Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to o nich mowa. Obecnie, w Polsce mamy 1169 zarejestrowanych przedsiębiorstw społecznych, z czego 33 fundacji, spółdzielni socjalnych […]

2020-04-30

„Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie”, dlaczego szkolnictwo zawodowe jest ważne?

Kilkanaście lat temu, lub więcej, licea ogólnokształcące były na topie wśród młodych Polaków. Gorzej było w przypadku zasadniczych szkół zawodowych: w niektórych z nich co roku powtarzała się sytuacja, że klasa nie została utworzona od września, ponieważ brakowało osób chętnych, kształcić się w tej ZSZ. Kto jest po LO, jest wyżej wykształcony, niż absolwent Zasadniczej […]

2020-04-15

Przedszkole integracyjne – uczą się być razem

Kiedyś rzeczywiście było tak, że przedszkola służyły pracującym rodzicom, ale dziś nie to jest najważniejszą racją ich istnienia. Kiedy w XIX wieku powstawały pierwsze przedszkola, miały służyć przede wszystkim bezpiecznemu przechowaniu dzieci w czasie, gdy ich rodzice zajęci byli pracą. Jednak w II połowie XX wieku, razem z odkryciami dynamicznie rozwijającej się wtedy psychologii dziecka, […]

2020-03-20

Podwórko – wychowuje i uczy życia?

Jak wskazują przeprowadzone badania, do problemów społecznych dzieci i młodzieży należą głównie uzależnienie od internetu i gier komputerowych, brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu, ale również brak pozytywnych wzorców i autorytetów, alkohol i papierosy. To nieprzystosowanie społeczne wyraża się problemami w funkcjonowaniu dziecka w ważnych dla systemu społecznego rolach, ale i także w przejawianiu ryzykownych […]

2020-03-10

Inwestycja w kadry kluczem do sukcesu

Pracownicy to potencjał w który warto inwestować. Można nawet powiedzieć, że rozwój kadr stanowi zasadniczą strategię przeżycia i rozwoju organizacji. Rozwój pracowników powinien więc być, podstawową wartością zarówno dla firmy, jak i dla niego samego. Czy zawsze musi wiązać się to z ogromnymi kosztami? Często wystarczy dobrze się rozejrzeć i okazuje się, że są różne […]

2020-01-24

Szkoły i fundusze europejskie – inwestycją w edukację

Wiedza i ludzie, a także praktyczna nauka zawodu to najcenniejsze zasoby, które wpływają na rozwój naszego regionu. Dlatego tak ważne jest by już od wczesnych lat wspierać młodych ludzi, stwarzając im idealne warunki do nauki i zdobywania wiedzy. Szkoły zawodowe i ich popularności to odpowiedź na oczekiwania rynku pracy, który potrzebuje fachowców z konkretnymi umiejętnościami […]

2020-01-09

Rewitalizacja społeczna szansą na trwałą zmianę.

Rewitalizacja większości z nas kojarzy się z działaniami inwestycyjnymi mającymi na celu zmodernizowanie, odrestaurowanie czy rekultywację zdegradowanej części miasta. Często kojarzy nam się z działaniami prowadzonymi na terenach poprzemysłowych dużych miast. Jednak rewitalizacja to też praca z ludźmi, z lokalną społecznością. I nawet jeśli remonty budynków i przestrzeni publicznych są najbardziej efektowne – najważniejsze jest […]

2019-12-31