Sukcesy projektów

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Drogie Panie! Badajmy się!

Nowotwór piersi. Dotyczy coraz większej ilości kobiet. Im wcześniej wykryty, tym bardziej wyleczalny. Teoretycznie każda z nas o tym wie. Niestety nie każda daje sobie szansę na równą z nim walkę. Tymczasem posiadamy skuteczny oręż – profilaktykę.  Celem unijnego projektu Moja Mammografia – Moje Życie realizowanego przez Geneva Trust Sp. z.o.o. jest sprawić, aby była […]

2019-10-14

Jak działać to tylko kompleksowo!

Nie ma możliwości, by wspólnota, jaką jest gmina, sprawnie działała w przypadku, gdy nie próbuje się działać kompleksowo i na wielu płaszczyznach rozwiązywać problemy, które dotykają lokalną społeczność. Działania w obszarach związanych z włączeniem społecznym, rynkiem pracy czy zagadnieniami związanymi w edukacją pozwalają na wdrożenie systemowych rozwiązań mających wpływ na wszystkich mieszkańców. Dokładnie o tym […]

2019-10-07

Trzy płaszczyzny – wspólny cel

Z problemami czy trudnościami w wychowywaniu dzieci spotykają się zarówno rodzice, jak i prawni opiekunowie. One były, są i będą. Trudno ich uniknąć w procesie wychowawczym młodego człowieka. Czasami problemy z wychowaniem dzieci wynikają się z problemów rodzinnych i niejednokrotnie problemy te są skrywane w zaciszu domowym. Nie zawsze potrzebna jest pomoc osób z zewnątrz, […]

2019-09-27

OPEN MIND – otwarty umysł (i serce)!

Kiedy Szczecin, Warszawa i … Paryż współpracują, aby podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie zdali wystandaryzowany, międzynarodowy egzamin językowy oznacza tylko jedno – ktoś ma wielkie serce, otwarty umysł i nie zna słowa „niemożliwe”! „Nasi podopieczni ciągle pytają kiedy angielski!” – śmieje się Pani Anna Kozłowska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie. To właśnie […]

2019-09-12

Pasja i praca – czy warto je łączyć?

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego „pasja” to m.in. «wielkie zamiłowanie do czegoś», do czegoś co przynosi nam radość, energię i poczucie spełnienia. Pasja wzmaga również zaangażowanie w to, co robimy. Sprawia, że jeśli się za coś zabieramy, to robimy to na 100%, oddając się temu w pełni. Pasja jest tym, co robimy, kiedy za […]

2019-09-10

Stolarz- zawód w dechę

Szczecińskie Szkoły Salezjańskie od ponad 20 lat kształcą młodzież w zawodach stolarskich. Część z nich wybiera ten zawód, by kontynuować rodzinną tradycję, inni żeby zdobyć dobrze płatny zawód. W październiku 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Perspektywy na przyszłość. Wysoka jakość nauczania zawodu stolarz” w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie […]

2019-06-03

Zachodniopomorskie włącza społecznie!

Ponad 120 mln euro przeznaczono na wsparcie osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w naszym regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W kwietniu, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej udali się w podróż po naszym województwie, aby na własne oczy przekonać się jak, dzięki m.in. środkom z […]

2019-05-10

Odczarować warsztaty

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest ściśle określona i umocowana w prawie. Określone zostały zasady funkcjonowania, zasady finansowania oraz cały zakres działalności. Mówi się w nich o rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej oraz o zaradności osobistej i samodzielności, jednak żaden paragraf nie mówi o wartości dodanej jaką jest wzrost samooceny i zadowolenia z życia osób uczestniczących w […]

2019-04-24

Bo praca też jest ważna.

W pierwszych czterech miesiącach 2017 roku, na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzono „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych”. Głównym celem tego badania było zdiagnozowanie i zweryfikowanie potrzeb specyficznych dla różnych grup osób z niepełnosprawnościami, z punktu widzenia tych osób. Wśród spontanicznie wskazywanych obszarów dominowały trzy, kluczowe potrzeby: w obszarze mieszkalnictwa i samodzielnego życia, związane z […]

2019-03-21

Czas zawodowców

Rozwój gospodarczy regionu to pochodna m.in. profesjonalizmu pracowników, który bazuje na ich wykształceniu, doświadczeniu, kompetencjach i kwalifikacjach. W wielu branżach stagnacja zawodowa oznacza po prostu regres. Od kilku lat w Polsce podejmowane są działania służące podnoszeniu jakości kursów i szkolnictwa zawodowego. Lepsze dostosowanie kompetencji pracowników do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększa bowiem szanse na zatrudnienie […]

2019-03-18