Zobacz efekty

Wdrażanie RPO WZ 2014-2020 od uruchomienia programu

 

 

Alokacja
2014-2020

Wartość oraz liczba złożonych wniosków
o
dofinansowanie

Wartość oraz liczba podpisanych umów

Wysokość wypłaconych środków

1 991 357 654 zł 3 069 107 156 zł 1 181 903 312 zł 729 865 217 zł
2 064 740

 

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Stopień realizacji wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020