Zobacz efekty

Wdrażanie RPO WZ 2014-2020 od uruchomienia programu

 

 

Alokacja
2014-2020

Wartość oraz liczba złożonych wniosków
o
dofinansowanie

Wartość oraz liczba podpisanych umów

Wysokość wypłaconych środków

1 960 220 673 zł 3 329 835 004 zł 1 381 136 101 zł 690 179 174 zł
2 238 787

 

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Stopień realizacji wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020