Zobacz efekty

Wdrażanie RPO WZ 2014-2020 od uruchomienia programu

 

 

Alokacja
2014-2020

Wartość oraz liczba złożonych wniosków
o
dofinansowanie

Wartość oraz liczba podpisanych umów

Wysokość wypłaconych środków

1 961 220 693 zł

2 466 159 842 zł

1 047 961 121 zł

580 877 315 zł

1 896

664

 

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Stopień realizacji wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020