„e-szkolenia WUP” – zapoznaj się z materiałem online

„ABC wniosku o płatność”

„Promocja Funduszy Europejskich – od teorii do praktyki”

„Logika projektu i ocena projektów”

„Zasada konkurencyjności – jak prawidłowo wyłonić wykonawcę”

„Możesz uczynić różnicę. Dostępny projekt w Europejskim Funduszu Społecznym”

„Kontrole projektów realizowanych w ramach programów EFS”